05.03.21 DI Digital Nyheder

Vi skal åbne branchen for vores unge

Vi befinder os i en tid, hvor den digitale omstilling præger alle dele af samfundet. Hvad enten det drejer sig om sundhed eller måden vi løser klimaudfordringer på, så giver de digitale løsninger flere og flere muligheder til gavn for samfundet. Der er god fart på udviklingen, men desværre er manglen på it-specialister stadig en klods om benet på udviklingen.

Over halvdelen af virksomheder med mere end 10 ansatte, der prøvede at rekruttere it-specialister i 2019, havde vanskeligheder ved det. Blandt it-virksomhederne har 74 pct. af virksomheder med over 10 ansatte, der forsøgte at rekruttere it-specialister, haft rekrutteringsvanskeligheder. (Danmarks Statistik).

Netop I disse dage står mange unge overfor at skulle vælge uddannelsesretning. Flere og flere vælger en it-uddannelse, men det er stadig alt for få i forhold til den udvikling, vi er i. Problemet bliver desværre forstærket af, at der fortsat er for få kvinder, der vælger en it-uddannelse. På de lange videregående uddannelser inden for teknisk videnskab var kun tre ud af 10 optagede i 2018 kvinder (Uddannelses- og forskningsministeriet). Og der går en lige linje herfra til kønssammensætningen i branchen, hvor f.eks. kun hver fjerde it-udvikler er en kvinde (HBS, 2020).

I den digitale branche har vi alle et ansvar for at åbne branchen for nye profiler og især for at inspirere flere unge kvinder til at vælge en karrierevej inden for it. Det kræver, at vi som branche bliver bedre til at fortælle historierne om, hvad det vil sige at arbejde med it og måske også få nedbrudt nogle stereotyper og fordomme i samme ombæring. For at nå ud til andre end de i forvejen særligt indviede er det vigtigt, at disse historier ikke handler om teknologierne i sig selv, men om hvad vi kan udrette med dem.

Mange unge har et stort samfundsengagement og er drevet af et ønske om at skabe forandringer, der kan gøre verden til et bedre sted. Samtidig ved vi, at det i vid udstrækning er teknologien, der kommer til at tilvejebringe de løsninger, vi skal bruge til at løse tidens udfordringer med klima, miljø, sundhed osv.

Sagt med andre ord: med en it-uddannelse kan man være med til at redde verden – og netop det budskab er det vigtigt, at vi får delt med de unge, der står foran det store valg.

En samlet oversigt over universiteternes it-uddannelser kan findes her.

Case

Mød Anna Jensen, der læser til bachelor i Data science på IT-Universitetet. På uddannelsen træner Anna og hendes medstuderende bl.a. værktøjer til at analysere og bearbejde store datamængder, og da corona ramte Danmark, fik Anna og hendes medstuderende til opgave at følge smittespredningen i Danmark og resten af verden. Om sit studie og sine fremtidsudsigter siger Anna: Når man kan "analysere alt" er der stort set ingen grænser for, hvad man kan arbejde med.” Med fortællinger som den om Anna skal vi skabe rollemodeller som både unge mænd og (især) unge kvinder kan spejle sig i.

Rikke Hougaard Zeberg
Skrevet af:

Rikke Hougaard Zeberg