03.11.22 DI Digital Nyheder

Valgfesten er slut – digitalisering skal på dagsordenen!

Så er valget overstået, og vi venter nu i spænding på, hvem der kommer i regering. Valgkampen har budt på mange spændende diskussioner om inflation, klima, energikrise og manglende hænder på arbejdsmarkedet. Alle er vigtige emner og samfundsudfordringer, som vi skal finde løsninger på.

Som så mange gange tidligere har jeg også ved det her valg savnet fokus på den rolle, som teknologi og digitalisering spiller i udviklingen af vores samfund. Digitaliseringen og brug af nye teknologier er med til at forme os som samfund, og de digitale muligheder er helt centrale i løsningen på de store samfundsudfordringer, som vi står overfor. I embedsværket og i verden rundt om Christiansborg har vi længe snakket om fordelene ved digitalisering (og også udfordringerne), og der er igennem årene taget vigtige politiske skridt med de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, og samtidig er virksomhederne i fuld gang med en digital transformation. Der har i de seneste måneder været sat lys på de borgere, som har det svært med den digitale udvikling, men derudover har digitalisering ikke fyldt meget – om noget – i den politiske debat. Faktisk har it-ordførere ikke et udvalg, hvor de sammen kan drøfte it-udfordringer eller vigtige emner – og flere partier har slet ikke en it-ordfører. Det ærgrer mig, for området fortjener mere opmærksomhed.

Jeg håber, at en ny regering vil prioritere digitalisering som område og anerkende den store betydning digitalisering har for vores virksomheder, for den offentlige sektor og for samfundet som helhed. Digitaliseringen går på tværs af alle ressortområder, så det er vigtigt, at der sker en stram koordinering af systemer, registre og nye indsatser. Men digitaliseringen må ikke blive parkeret i et særskilt ministerie uden reel magt til at koordinere indsatsen. Jeg mener, vi bør have en digitaliseringsminister – ikke et ministerium, men en digitaliseringsminister i et af de centrale ministerier, som kan sikre de politiske ambitioner og sikre den nødvendige koordinering, samtidig med at alle ministerier bibeholder et ansvar for den digitale udvikling på deres eget ressort.

I DI Digital håber vi på, at en ny regering hurtigst muligt vil få forhandlet en ny digitaliseringsstrategi på plads. Og så skal en ny regering have set på hvordan vi sikrer, at vi alle får øget vores digitale kompetencer. Vestager har som målsætning, at der i EU skal være dobbelt så mange it-specialister i 2030 i forhold til i dag. Fra 10 mio. til 20 mio. EU har set, at it-specialisterne bliver en af forudsætningerne for, at vi lykkedes med at sikre den vækst og velstand, vi kender i dag. I Danmark har vi ikke en plan – og det er selvom 8 ud af 10 virksomheder allerede har problemer med at rekruttere it-specialister.

Vi skal alle blive dygtigere til at bruge de digitale værktøjer. Det gælder allerede fra folkeskolen, hvor vores børn skal have teknologiforståelse, som et obligatorisk fag, det gælder i hele uddannelsessystemet op igennem ungdomsuddannelserne og på universiteterne. Men det gælder også alle os, der allerede er på arbejdsmarkedet, og som kan se, hvordan vores arbejdspladser udvikler og forandrer sig i disse år. Endelig kommer vi ikke udenom, at digitaliseringen også bringer udfordringer med sig. Cybersikkerhed og dataetiske problemstillinger for at nævne to centrale temaer, som kalder på politisk diskussion og handling. Der er nok at tage fat på for en ny regering, og i DI Digital er vi klar til mere offentligt/privat samarbejde og bringe virksomhedernes viden og kompetencer i spil.

Relateret indhold