02.02.22 DI Digital Nyheder

Det danske medieindhold skal stå stærkt i ny medieaftale

Regeringen indleder nu forhandlinger om en ny medieaftale, som skal sætte rammen for den digitale medieudvikling i Danmark. Vi skal tage styring og sætte præg på forandringerne, hvis vi skal sikre en digital omstilling af mediebranchen, hvor det danske indhold fortsat står stærkt.

Digitalisering finder i dag sted i alle dele af vores samfund. Ikke mindst i medieverdenen, som måske er et af de områder, hvor den digitale forandringskraft har været allerstørst, og hvor den har haft størst betydning for brugere, virksomheder og for den demokratiske samtale.

Traditionelle værdikæder er under opbrud og gamle indbringende forretningsmodeller erstattes af nye. Udviklingen er god for brugerne, som får mange valgmuligheder og fantastisk indhold på skærme og i headsets. Men udviklingen indeholder også dilemmaer, som vi skal forholde os til. På nogle områder har reguleringen betydet unfair konkurrencevilkår for nogle aktører og samtidig kan det danske kvalitetsindhold komme under pres, hvis indflydelsen fra udbydere, der ikke prioriterer det danske indhold, bliver for stor. 

Det er derfor vigtigt, at vi opstiller rammer for medieudviklingen, så vi får fair konkurrencevilkår, så vi får en medieudvikling med etik i højsædet, og så det danske indhold også på den lange bane står stærkt.

I DI tror vi på, at vi kan skabe et digitalt mediebillede, hvor vores brugere oplever et mangfoldigt udbud af dansk kvalitetsindhold, og hvor digitale muligheder styrker de danske kulturerhverv og den demokratiske samtale. Det kræver dog, at vi på en række områder tager styring og sætter vores præg på forandringerne.

Blandt DI’s forslag er bl.a., at man baner vej for en mere fair håndtering af 0-moms-ordningen, hvor nogle aktører af historiske grunde kan tilbyde digitale platforme og udgivelser med livsstil, kultur og podcast uden moms, mens andre lignende og identiske digitale tjenester er belagt med fuld moms – alt afhængigt af, hvem der udgiver dem. Denne forskelsbehandling mener vi, bør ophøre, så der bliver mere lige vilkår for at udvikle nye digitale journalistiske og publicistiske tilbud med dansk indhold.

Læs mere om DI’s mediepolitiske positioner her.

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2084 0194
  • E-mail riz@di.dk

Relateret indhold