FOTO: Gettyimages

16.02.22 DI Digital Nyheder

Fremtidens arbejdskraft skal (også) frigøres gennem automatisering og robotteknologi

På nuværende tidspunkt oplever vi stor mangel på arbejdskraft. Udfordringens størrelse kræver, at vi skruer på alle knapper for at skaffe mere arbejdskraft – og tænker robotteknologien ind i løsningen.

En rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at der det seneste halve år har været 158.000 forgæves rekrutteringer. Det svarer til hver tredje opslået stilling. Og spørger man DI’s medlemmer regner de med, at udfordringerne vil vare ved et godt stykke ind i 2022. Faktisk svarer fire ud af 10 virksomheder, at de ser mangel på arbejdskraft, som den største vækstudfordring i 2022. Og det er ikke kun hos virksomhederne, at der er mangel på arbejdskraft. I den offentlige sektor mærker man også udfordringerne.

Ser vi lidt længere frem tårner nye udfordringer sig op. KL estimerer, at antallet af +80-årige forventes at stige med omkring 150.000 frem til 2030, hvor der vil være omkring 431.000 +80-årige. En stigning, som vil øge behovet for medarbejdere i ældreplejen. KL skønner, at antallet af SOSU-ansatte alene vil skulle forøges med 15-20.000 i 2030.

Der er således brug for både akutte og mere langsigtede løsninger, og udfordringernes størrelse kræver, at vi skruer på alle knapper for at skaffe mere arbejdskraft. Vi skal gøre det lettere for virksomhederne at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, vi skal blive bedre til at få glæde af den ældre del af arbejdsstyrken og så skal vi selvfølgelig uddanne flere på de uddannelser, der efterspørges af arbejdsmarkedet. Men lige så vigtigt bliver det, at vi udnytter de digitale muligheder til at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne og til at frigive hænder og hoveder til de opgaver, hvor det er nødvendigt.

Både i den offentlige sektor og hos virksomhederne rummer automatisering og digitalisering betydeligt potentiale for at frigøre hænder. F.eks. ved øget brug af robotteknologi. Robotterne kan nemlig hjælpe os i en bred vifte af opgaver i dag. I sundhedsvæsenet kan robotterne aflaste ved at klare rengøring, samt understøtte bedre og mere præcise behandlinger. Hos virksomhederne kan robotterne være med til at automatisere arbejdsgange i produktionen. F.eks. ved at klare ensformige, gentagne og tidskrævende opgaver. Og mange virksomheder er allerede i gang – flere produktionsvirksomheder melder, at de øger investeringerne med over 100 pct. Det bliver der brug for, hvis vi skal finde løsninger på udfordringerne.

Derfor glæder vi os i DI Digital over, at der er afsat 108,5 mio. kr. til det fynske fyrtårn ”NextGen Robotics”, med en ambition om at: ”skabe et internationalt epicenter for udvikling af fremtidens industri, som udvikler, tester og producerer nye digitale, robotteknologiske og autonome løsninger til brug til lands, vands og i luften”. Vi er meget glade for, at vi i DI Digital er med i projektet, og vi ser frem til at komme i arbejdstøjet, så vi kan få realiseret konkrete løsninger, som både kan skabe vækst og bidrage til at løse udfordringen med manglende arbejdskraft.

Rikke Hougaard Zeberg
Skrevet af:

Rikke Hougaard Zeberg

Relateret indhold