FOTO: Mette Smith Thastum

06.05.22 DI Digital Nyheder

Regeringens digitaliseringsstrategi er fyldt med vigtige og store ambitioner for Danmarks digitale fremtid.

Regeringen har lanceret sin nye digitaliseringsstrategi. En strategi med store ambitioner, væsentlige investeringer og afgørende initiativer. I DI byder vi strategien stort velkommen!

Regeringens digitaliseringsstrategi har været længe undervejs. Regeringen nedsatte 16. marts 2021 digitaliseringspartnerskabet, som fik til opgave at aflevere konkrete anbefalinger til regeringen.

Det var digitaliseringspartnerskabets ambition, at anbefalingerne skulle føre til nye konkrete initiativer, der både hver for sig og samlet set ville bidrage til et mere digitalt, fremtidssikret og datadrevet samfund. Anbefalingerne lå klar sidste efterår. Samtidig præsenterede DIs eget CEO Commitment også sine anbefalinger til den kommende strategi, og siden har regeringen haft arbejdshandskerne på for at levere en digitaliseringsstrategi.

Regeringen har nu præsenteret en strategi med store ambitioner, væsentlige investeringer, og nye, helt afgørende initiativer, der vil gøre det offentlige mere digitalt og som vil styrke de danske virksomheders digitale transformation. Det er glædeligt at se, at regeringen i stort omfang har taget de anbefalinger til sig, som digitaliseringspartnerskabet og CEO-Commitment leverede. Fx initiativer som skal fremme eksport af danske it-løsninger, mere automatisering og robotteknologi i virksomhederne, automatisk rapportering til det offentlige ”MinVirksomhed”, og endelig et nyt fag i folkeskolen, som handler om bedre teknologiforståelse.

Det kommer også et nyt digitaliseringsråd, som løbende skal bistå den til enhver tid siddende regering med bl.a. at implementere og følge op på fremdriften i arbejdet med det digitale Danmark. Stort tillykke til Nana Boule med formandsposten. Det er et godt valg til den post.

Der er mange gode takter i regeringens digitaliseringsstrategi, men der er dog særligt én ting, hvor jeg gerne havde set et højere ambitionsniveau. På nuværende tidspunkt oplever danske virksomheder stor mangel på it-kompetencer. Det viser vores undersøgelse, som vi netop har gennemført i samarbejde med Rambøll. Undersøgelsen viser, at 8 ud af 10 it-virksomheder har svært ved at rekruttere de nødvendige it-specialister. Hvis vores ambitioner for et digitalt Danmark skal realiseres, så er det altafgørende, at der bliver uddannet flere it-specialister, og at vi samtidig nemmere kan hente udenlandsk talent til landet.

Det er og bliver en af de helt store udfordringer for de danske virksomheder og også for den offentlige sektor – og svarene leveres desværre ikke i regeringens strategi. Det kommer vi til at arbejde videre med.

Nu starter vores fælles store rejse mod målet om at føre de mange gode ting i strategien ud i livet, og fra erhvervslivets side er vi klar til at gøre det i fællesskab – vi ser frem til det videre samarbejde!

Du kan læse mere regeringens digitaliseringsstrategi her, og her

Relateret indhold