29.06.22 DI Digital Nyheder

Cybersikkerhed er et fælles anliggende

Første halvdel af 2022 er nu gået, og sommerferien er for manges vedkommende lige rundt om hjørnet. Det er derfor et godt tidspunkt at reflektere og se tilbage på, hvad vi har opnået, og hvad vi vil sætte fokus på fremadrettet.

I DI Digital har vi i det første halvår af 2022 haft stort fokus på at påvirke udarbejdelsen regeringens nye digitaliseringsstrategi for Danmark. På pressemødet for lancering af strategien tilbage i maj, sagde jeg, at strategien rummer mange gode initiativer og ambitioner – det mener jeg stadig. Men hvis Danmark skal forblive i front på den digitale agenda, kræver det, at vi har tilstrækkelige digitale kompetencer til rådighed. 8 ud af 10 virksomheder har på nuværende tidspunkt svært ved at rekruttere de nødvendige it-specialister. Der skal ganske enkelt uddannes flere it-specialister, og at vi skal sørge for, at udenlandsk talent har lyst til at bosætte sig. Ellers kan vi vinke farvel til de ellers fine ambitioner for vores fælles digitale rejse.

Det sidste halve år har også understreget, hvor vigtigt det er, at cybersikkerheden følger med digitaliseringen af det danske samfund. Cybersikkerhed og digitalisering skal gå hånd-i-hånd.

Den 15. juni skrev jeg under på cybersikkerhedspagten, som er en pagt mellem Erhvervsstyrelsen, Dansk Erhverv, Finans Danmark, Forsikring og Pension, SMV Danmark, Industriens Fond, IT-Branchen, IDA, HK Danmark og DI. Med pagten har parterne skrevet under på en ambition om at styrke cybersikkerheden og gøre danske SMV’er til de digitalt mest sikre i EU. Som vi ved, er cybertruslen grænseløs og svær at bekæmpe. Derfor er der brug for at samle kræfterne - på tværs af det offentlige og private - og sikre fælles front mod cybertruslen mod danske virksomheder. Cybersikkerhed er og bliver et fælles anliggende!

Med DI’s tilslutning vil vi for det første arbejde for, at SMV’er i Danmark har adgang til koordineret og samlet, lettilgængelig hjælp i form af en SMV-CERT til at imødegå cybertruslen– både via forebyggende indsatser og via rådgivning, når der er brug af hjælp. For det andet vil vi arbejde for, at vi - på tværs af det offentlige og private - kommer til at samarbejde på nye måder mod en konstant bevægelig cybertrussel. Endelig vil vi arbejde for, at der afsættes flere ressourcer til bekæmpelse af cyberkriminalitet hos politiet, og at der etableres yderligere samarbejde med politiet om at reducere truslen fra cyberkriminalitet.

Udfordringerne bliver ikke lette at imødegå. Der er kun én vej frem, og det er, at offentlige og private aktører i fællesskab kæmper for de bedste forudsætninger for Danmark som et digitalt og sikkert land – præcis som vi gør i cybersikkerhedspagten!

Tak for et godt halvår. Vi ses på den anden side af sommerferien.

Rikke Hougaard Zeberg
Skrevet af:

Rikke Hougaard Zeberg

Relateret indhold