16.02.23 DI Digital Nyheder

Govtech skal være en dansk styrkeposition

Digitaliseringsminister Marie Bjerre er kommet godt fra start og har netop fremlagt en række yderst relevante fokusområder. Jeg bider dog mærke i fraværet af særligt et emne, som vi bør have langt mere fokus på – nemlig eksporten af vores ekspertise og erfaringer inden for offentlig digitalisering.

I DI Digital er vi begejstret for de fokusområder som Digitaliseringsminister Marie Bjerre fremlagde i slutningen af januar. Fokusområder der spænder over, hvordan vi sikrer en god implementering af EU-lovgivningen, digitalisering som nøglen til vækst i danske virksomheder, grøn omstilling via digitalisering, digitalisering som værktøj til at læse arbejdskraftmanglen, cybersikkerhed, ansvarlighed og inklusion.

Når det er sagt, er der naturligvis også temaer, vi gerne havde set fyldte mere.

Begrebet Govtech dækker over, at løsninger inden for offentlig digitalisering åbner for vækst- og eksportmuligheder for involverede iværksættere og virksomheder. Noget som vi i DI Digital ønsker kommer til at fylde meget mere i den politiske debat af offentlig digitalisering.

Vi ved, at mange lande rundt om i hele verden lige nu står over for store beslutninger - og dermed investeringer i digitaliseringen af deres offentlige sektor.  Det er midler fra EU’s genopretningsfond kun med til at accelerere yderligere. En kæmpe mulighed for Danmark, som vi bør gribe politisk.

I min tid som direktør i Digitaliseringsstyrelsen havde vi i perioder 130 besøg om året af udenlandske delegationer, der ville høre om, hvordan vi i Danmark arbejder med digitalisering. Danmark er verdensmester i offentlig digitalisering, og der bør være et helt andet politisk fokus på at skabe bedre rammevilkår for govtech og generelt at tale den danske govtech-branche op. 

Men den politiske debat om offentlig digitalisering er næsten blevet synonymt med emner såsom digital underklasse, inklusion og skærme i folkeskolen. Dette er vigtige og relevante emner at drøfte politisk, men debatten om offentlig digitalisering bør handle om meget andet end dette!

Jeg kan være bange for at de negative vinkler overtager hele det politiske fokus på offentlig digitalisering. Sammenligner man digital omstilling med den grønne omstilling, vil den herskende tilgang til digitalisering svare til, at man politisk primært interesserede sig for at undgå larm fra vindmøller fremfor at fremme og støtte op om hele industrien og eksporten af danske løsninger.

De politiske rammer skal styrkes gennem en dansk govtech eksportstrategi

I DI Digital ønsker vi en målrettet govtech eksportstrategi, der skal være med til at løfte Danmark som govtech-nation.

Vi bør i højere grad have fokus på at skabe en stærk govtech-sektor, der samle eksisterende danske leverandører, opbygge et økosystem for startups og sætte fokus på investeringer.

Samtidigt skal Danmark i højere grad være et stærkt udstillingsvindue for offentlig digitalisering. Her er vi allerede godt i gang i kraft af et velfungerende Digital Hub Denmark, der som "Center of excellence" for dansk govtech tog imod mere end 100 delegationer sidste år. Pt. afventer vi nu, at de endelige beslutninger om den videre finansiering falder på plads.

Forum for govtech og offentlig digitalisering

I DI Digital er vi optaget af at fremme Govtech. Vi sætter løbende fokus på forskellige markeder ved at præsentere Danmark for udenlandske delegationer, ligesom vi laver eksportfremstød rundt i verden.

I sidste uge var jeg inviteret til Tjekkiet, hvor jeg mødtes med den tjekkiske vicepremierminister, Ivan Bartoš, for at drøfte offentlig digitalisering. Et godt eksempel på et land, der lige nu står over for store investeringer inden for offentlig digitalisering med store muligheder for danske virksomheder.

Tidligere i februar gik vi i luften med et nyt Forum for govtech og offentlig digitalisering. Her kommer vi til løbende at afholde virtuelle "Calls" med inviterede gæster og fokus på aktuelle temaer. En tilgang, der udspringer af, at vi gerne vil styrke det danske økosystem for govtech ved at synliggøre og igangsætte dialog på tværs af aktørerne.

På første Call hørte vi blandt andet om eksportmulighederne for danske govtech-virksomheder i Nederlandene, og på næste Call sætter vi - sammen med Trade Council i München - fokus på det tyske marked.

Læs mere om Forum for govtech og offentlig digitalisering. 

Rikke Hougaard Zeberg
Skrevet af:

Rikke Hougaard Zeberg

Relateret indhold