16.03.23 DI Digital Nyheder

Diversitet er en del af løsningen på manglende it-kompetencer

De sidste to uger har for os i DI Digital handlet om it-kompetencer – flere og bedre kompetencer.

Vi har lanceret kampagnen ”EN AF FÅ”, som viser seje kvindelige rollemodeller i tech-branchen og sætter fokus på ubevidste bias om, hvem og hvordan man arbejder med nye teknologier. Vi har også lanceret 14 politiske forslag til, hvordan vi løfter de digitale kompetencer i Danmark og kommer den alvorlige mangel på it-specialister til livs. Forslagene fremgår af udspillet: ”Klædt på til fremtiden: Sådan løfter vi de digitale kompetencer”.

I adskillige år har tech-virksomheder skreget på it-arbejdskraft, og indtil nu er det ikke lykkes at knække koden. Hvis vi skal lykkedes, skal vi sætte ind på flere fronter. Der er behov for flere it-uddannede, mere og bedre digital efteruddannelse, nemmere adgang til international it-arbejdskraft mv. Et enkelt greb kan ikke løse udfordringen.

Manglen på kvinder i tech og manglen på it-specialister er to problemstillinger, som er tæt forbundet. I 2022 afviste universiteterne 300 kvalificerede ansøgere til it-uddannelser med høj beskæftigelse. Samtidig er kun hver tredje, der bliver optaget på en it-uddannelse, en kvinde.

At få flere kvinder til at få øjnene op for tech-branchen, og føle sig velkommen, er et problem, som uddannelsesinstitutionerne, politikerne og tech-branchen skal løse sammen. Hvis bare én pige i hver folkeskoleklasse valgte at læse på en it-uddannelse senere i livet, så ville vi allerede være nået meget langt. Som hjælp har vi i DI Digital samlet 10 gode råd til, hvordan man som tech-virksomhed kommer i gang med arbejdet med diversitet. De 10 gode råd er skrevet af vores rollemodeller fra kampagnen: EN AF FÅ: Lise Lystlund, co-founder af Co-coders, Nanna Bach Munkholm, Software Pilot, Trifork, og Marianne Voigt Østrøm, Principal and Head of Sales for Digital Government, Netcompany.  

De 10 råd er et godt sted at starte, men det er kun en del af løsningen. Hvis vi skal sikre, at vi i fremtiden producerer det nødvendige antal it-specialister, kræver det samarbejde, og at alle tager ansvar.

Efter min mening er det oplagt at drøfte problematikken i forbindelse med forhandlingerne om en ny uddannelsesreform. Vores politiske udspil indeholder flere konkrete forslag til tiltag på uddannelsesområdet. Forslagene er spillet ind til regeringen, og vi opfordrer stærkt til, at de tænkes ind i reformarbejdet.  

Digitaliserings- og ligestillingsminister, Marie Bjerre, har heldigvis taget godt imod vores politiske udspil, så vi glæder os til et tæt samarbejde om at løse udfordringen med manglen på digitale kompetencer.

 

Relateret indhold