04.05.23 DI Digital Nyheder

Der skal mere fart på Danmarks digitale vækst, hvis vi skal bevare vores digitale førerposition

Det er meldingen fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet i forbindelse med deres nye redegørelse over Danmarks Digitale Vækst 2023.

Danmark er blandt de bedste til digitalisering i en række målinger af landes digitalisering i Europa og i verden. Men Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet nye redegørelse viser, at Danmark har den laveste digitale vækst i EU fra 2021-2022. Det skal vi tage som et wake-up call.  

Vi skal for alt i verden ikke læne os tilbage. Vi skal bevare momentum, så vi ikke sakker bagud på den digitale dagsorden.  

Men det forudsætter, at vi får løst det akutte problem med manglen på it-specialister. Ifølge ministeriets redegørelse havde over 60 pct. af de virksomheder som havde forsøgt at rekruttere It-specialister, oplevet vanskeligheder med rekrutteringen i 2022. Det er ikke et nyt problem, som vi står overfor. Virksomhederne har i årevis råbt op om problemet. Og der er masser af løsninger på hylderne. Vi præsenterede tidligere på året 14 konkrete politiske forslag til, hvordan vi løfter de digitale kompetencer.  

På den korte bane skal universiteterne have ressourcer til at optage alle kvalificerede ansøgere på efterspurgte it-uddannelser, og så skal vi have indført obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen. Men for, at det virkelig skal rykke noget, er der behov for en ambitiøs og tværgående indsats, så man får samlet kræfterne på tværs af ressortområder i ministerierne. 

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet fremhæver også af deres nye redegørelse, at SMV’erne generelt fortsat kæmper med it-sikkerheden. Det er heller ikke nyt, men udfordringen bliver stadig mere presserende. I DI Digital arbejder vi på at etablere en SMV:CERT, et videns- og overvågningscenter, som har til formål løbende at informere og guide danske SMV’er i arbejdet med cybersikkerhed, og som kan give hurtig råd og vejledning, hvis uheldet er ude. Og vi er, sammen med både offentlige og private aktører, nu i gang med et pilotprojekt, som skal indsamle erfaringer, der kan anvendes i udviklingen af en ny SMV-varslingstjeneste. Mindre virksomheder benytter sig nemlig kun i meget begrænset omfang af de varslingstjenester, der allerede findes i dag. Der er altså potentiale for at løfte SMV’ers sikkerhedsniveau gennem mere målrettede og handlingsanvisende varslinger til SMV.  

Set fra min stol er det tid til, at vi kommer i gang. Vi skal have investeret i løsninger, som kan afhjælpe de udfordringer, som vi står overfor. Løsningerne er på hylderne, og derfor er det også på tide, at den nye regering får prioriteret en ny digitaliseringsstrategi for Danmark, som sætter retningen for Danmarks digitale udvikling.

Rikke Hougaard Zeberg
Skrevet af:

Rikke Hougaard Zeberg

Relateret indhold