16.05.23 DI Digital Nyheder

Mere teknologi og færre forstyrrelser i folkeskolen

Ved SMV-regeringens tiltrædelse sparkede den gang i en debat om børn og unges skærmforbrug, og brug af skærme i folkeskolen, og emnet er siden blevet debatteret intenst af politikere, skoleforskere, elever, forældre, lærere, skoleledere osv.

Samtalen om rammerne for vores børns digitale liv er en af de vigtigste samtaler, vi kan have.

I weekenden udtalte Dansk Industris direktør, Lars Sandahl Sørensen, sig til Berlingske og ytrede sin bekymring om børn og unges høje forbrug af sociale medier og skærme og forbrugets sammenhæng til den stigende mistrivsel som flere og flere unge oplever. For at beskytte vores børn har vi i DI foreslået:

1) At der indføres et nationalt stop for brug af mobiltelefoner i landets folkeskoler – medmindre det er relevant ift. undervisning

2) At obligatorisk teknologiforståelse skal på skoleskemaet, så vores børn og unge får forståelse og viden om teknologi og digitalisering

Vi skal passe på vores børn og unge, og vi skal finde grænserne for børns anvendelse af digitale devices. Og vores børn skal klædes på, så de har forudsætningerne for at kunne begå sig i en stadig mere digital verden.

Men det betyder ikke, at teknologi som sådan helt skal forbydes i folkeskolen – tværtimod!

Debatten om brug af smartphones i skoletiden skal ikke blandes sammen med spørgsmålet om, hvordan man tilrettelægger undervisningen med digitale læremidler. Blander vi de to dagsordener sammen, forplumrer vi debatten, og det er de hver især alt for vigtige til.

Brug af digital læring i undervisningen rummer store muligheder for at styrke undervisningen og fremme den enkelte elevs læring og motivation. Digital læring kan for eksempel understøtte undervisningsdifferentiering, så undervisningen tilpasses den enkelte elev og byder på passende faglige udfordringer for både fagligt stærke elever og fagligt udfordrede elever. Digital læring giver også mange muligheder for simuleringer, og med VR- og AR-teknologier kan man gøre undervisningen mere levende, praksisnær og konkret – ikke mindst til gavn for de elever, der lærer bedst praksisfagligt.

Vi har et ansvar for, at vores børn og unge er klædt på til fremtiden, og de skal klædes på til at begå sig digitalt, og til det arbejdsliv der venter dem. Derfor kan vi ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at vi bruger digitale læremidler, der hvor de styrker læringen, og at vi får indført obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen – både integreret i andre fag og som et selvstændigt fag.

På Folkemødet 2023 tager vi i DI Digital fat om debatten om brugen af teknologi i folkeskolen den 16. juni på DI’s Hovedscene – det kan du finde mere om her: DI på Folkemødet - Dansk Industri

Relateret indhold