30.08.23 DI Digital Nyheder

Gentofte løber med titlen som Danmarks mest digitale kommune

Den 29. august blev Gentofte for første gang kåret som Danmarks mest digitale kommune.

Ifølge DI's årlige undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed har Gentofte Kommune placeret sig i toppen med hensyn til de digitale rammevilkår, den tilbyder. Placeringen er en præstation, som kommunen med rette kan være stolt af og bruge som et springbræt til at fortsætte sin digitale transformation. 

Gentofte udmærker sig særligt ved at have opnået god 5G-dækning, hvilket er en ny indikator i årets undersøgelse af kommunernes digitale rammebetingelser. 5G-teknologien er blevet inkorporeret i undersøgelsen på grund af dens evne til at levere imponerende båndbredde samt mulighed for at opsamle data fra IoT-løsninger. Disse løsninger kan effektivt måle f.eks. varme, energiforbrug og luftkvalitet, blandt andre. Netop en sådan infrastruktur åbner op for en fremtid med ubegrænsede digitale potentialer, som virksomheder kan drage store fordele af og styrke deres konkurrenceevne.  

Derudover viser undersøgelsen, Gentoftes virksomheder udviser stor tilfredshed med både kommunens digitale rammevilkår og de digitale erhvervsservices, der tilbydes. 

Lokale digitale muligheder spiller en afgørende rolle i at skabe et attraktivt miljø for virksomhedsdrift i Danmark. Med danske virksomheder i front som nogle af de mest digitale i EU, opnår vi en række betydelige fordele inden for innovation og konkurrenceevne.  

Derfor er det essentielt for kommunerne, at de er opmærksomme på at forbedre de digitale vilkår for virksomhederne. Danmarks konkurrenceevne starter lokalt med gode digitale rammevilkår. Og de bedste lokale digitale rammevilkår finder vi i Gentofte i år.  

10 gode råd til kommunerne 

Kommunernes egen indsats er enorm vigtig, og der er massere kommunerne kan sætte ind for at forbedre deres digitale vilkår. For at hjælpe kommunerne i gang, har vi i DI samlet 10 gode råd som kommunerne kan tage i brug for at forbedre deres lokale digitale rammevilkår. 

Find de 10 gode råd her. 

Fakta

Velfungerende digital infrastruktur og gode digitale kommunale løsninger er vigtige for virksomhedernes  

drift og vækst. Samtidig kan det styrke dialog og kontakt mellem virksomheder og kommunen gennem gnidningsfrie og intuitive digitale kontaktflader. Kategorien Digitale Rammer beskriver kommunens placering på virksomhedsspørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats for at sikre digitale rammevilkår for virksomhederne og kommunens digitale erhvervsservices. Derudover indgår to statistiske indikatorer om bredbåndsdækning og 5G-dækning.   

DI’s erhvervsvenligheds undersøgelse udkommer d. 6. september.

imageirzni.png

Relateret indhold