04.06.24 DI Digital Nyheder

AI vil få enorm betydning for vores konkurrenceevne – derfor er EP-valget afgørende

AI kan transformere vores samfund og økonomi på en hidtil uset måde. Men det kræver handling, ikke kun på nationalt plan, men i hele EU.

Søndag den 9. juni venter der et vigtigt valg til Europa-Parlamentet. Siden sidste valg i 2019 er der sket betydelige digitale forandringer og nybrud. Det gælder særligt, når vi taler kunstig intelligens, der har vist sig at have strategisk betydning for både konkurrencedygtighed og økonomisk sikkerhed i Europa, herunder Danmark.

En nylig rapport fra Implement Consulting Group viser, at generativ AI kan øge Danmarks BNP med op til 8 pct., svarende til over 200 milliarder kroner. Det illustrerer de enorme muligheder, der ligger forude, og den enorme betydning AI vil få for konkurrenceevnen i de kommende år. Og det kommer ikke af sig selv. Hvis vi skal udnytte potentialerne i EU og samtidig sikre vores konkurrenceevne, kræver det, at vi tager aktive valg og lægger langsigtede planer. I DI Digital fremhæver vi fem konkrete fokusområder i vores dialog med kandidaterne. 

Fem centrale fokusområder for AI i EU

I sidste uge afholdt DI Digital sammen med Google en EP-debat om kunstig intelligens, hvor spidskandidaterne Christel Schaldemose (S), Morten Løkkegaard (V), Henrik Dahl (LA) og Stine Bosse (M) diskuterede, hvordan EU bør arbejde med AI i den kommende valgperiode. Kandidaterne var enige om, at AI rummer store muligheder for Europas konkurrenceevne. Spørgsmålet er ikke længere, hvorvidt vi skal implementere AI, men hvordan vi bedst gør det. I DI mener vi, at de kommende EP-politikere bør tage fat i disse fem punkter, når de lander i Bruxelles: 
  
1. Effektiv og innovationsvenlig regulering

En af de vigtigste opgaver bliver at sikre en ensartet implementering af de store mængder ny regulering og ikke mindst harmonisering af håndhævelsen på tværs af medlemslandene, så virksomheder kan implementere den nye EU-regulering uden unødvendige hindringer.  
Hvis EU skal nå sit mål om 75% AI-udbredelse inden 2030, er det afgørende, at vi undgår usikkerhed i implementeringen og overregulering, der kan spænde ben for innovation og udvikling af AI.

2. Offentlig-private partnerskaber 

For at drive digitaliseringen fremad skal vi indrette offentlig-private digitale omstillingsfonde. Disse fonde kan hjælpe med at digitalisere offentlige tjenester og fremme brugen af AI-løsninger. På den måde sikrer vi, at både offentlige og private sektorer kan drage fordel af AI's transformative potentiale.

3. Investering i forskning og uddannelse

Vi skal investere i AI-forskning, -færdigheder og -anvendelse. Selvom vi i EU ikke behøver at have fuldstændig økonomisk autonomi på alle delkomponenter, er det vigtigt, at vi allokerer midler til AI-forskning - både i form af grundforskning og med industrielle anvendelser. Derudover skal vi støtte uddannelses- og træningsinitiativer, der opkvalificerer den nuværende arbejdsstyrke og kommende generationer til en AI-drevet fremtid.

4. Konkret og ambitiøs EU-strategi 

Den Europæiske Kommissions seneste meddelelse om ”AI start-ups og innovation” er et velkomment skridt, men der mangler konkrete praktiske foranstaltninger. Vi har brug for en omfattende AI-køreplan i Europa med klare investeringsforløb og strategier til at tiltrække mere kapital til både innovation, udvikling og kommercialisering. Det er en forudsætning for Europas AI konkurrencekraft. 

5. EU som global partner

Når der udvikles og implementeres ny lovgivning, skal vi sikre os, at vi i Europa fortsat er åbne overfor internationale samarbejder. Det gælder i høj grad en AI-industri, der er afhængig af en global værdikæde, og vi opfordrer derfor vores politikere i EU til at vedligeholde og fortsætte samarbejder med ligesindede globale partnere.

Danmark som frontløber 

Til efteråret overtager Danmark formandskabet i D9+/B9+-samarbejdet, som er en sammenslutning af de mest digitaliserede lande i EU. Og i efteråret 2025 overtager Danmark EU-formandskabet. Vi har derfor nu en unik mulighed for at gå forrest og skubbe på for at få danske prioriteter med i EU’s arbejde med AI. Skal AI blive det eventyr, det har potentiale til, kræver det politisk mod, ambitioner og investeringsvilje - og her skal både politikerne på Slotsholmen såvel som i Bruxelles komme med ombord. Ellers ender vi endnu længere bagved USA og Kina i den globale konkurrence.

I DI Digital vil vi fortsætte med at støtte danske virksomheder og deres medarbejdere i brugen af kunstig intelligens. I vores AI-univers kan du bl.a. finde konkrete værktøjer og et overblik over EU’s AI-forordning. Læs mere her

Relateret indhold