22.05.24 DI Digital Nyheder

Kæmpe potentiale i forsyningsdata

DI Digital lancerede for et år siden en rapport om grøn omstilling via digitalisering. Konklusionerne var klare: Digitalisering og teknologi kan spare klimaet for millioner af tons CO2 og mange af løsningerne findes allerede i dag, klar til at blive skaleret og implementeret i en lang række brancher.

Du kan finde rapporten her. 

Men rapporten fandt også en række barrierer for at indfri det fulde potentiale ved de digitale grønne løsninger og særligt én forhindring er afgørende for, om vi i Danmark kan fortsætte med at udvikle og innovere på de løsninger, der skal bidrage til en mere klimavenlig fremtid. 

Data er nøglen 

I Danmark er der som udgangspunkt en fornuftig adgang til data både fra private og offentlige aktører, hvilket har skabt gode vilkår for yderligere udbredelse af teknologiske løsninger til grøn omstilling, særligt løsninger med fokus på at identificere energioptimerende tiltag. Men adgangen til data og kvaliteten af data halter gevaldigt på flere af vores forsyningsområder, fx indenfor varme og vand. Der mangler både konsistens i indsamlingen af data samt for, hvordan data stilles til rådighed for kunder og virksomheder. Det er ærgerligt, da der er store klima- men også økonomiske gevinster at hente ved at anvende forbrugsdata i optimeringen af digitale grønne løsninger. 

Eksempelvis kan vi i dag spare på både CO2-udledningen og på pengene ved at bruge teknologi til at styre energiforbruget i bygninger, produktion og i alm. drift, så det modsvarer efterspørgslen, og ikke blot kører derud af med max forbrug hele tiden. Samtidig kan vi sikre adgang til grøn energi og lagre denne, så den er tilgængelig, når der er behov for det. Ovenstående kræver dog, at data leveres med timeopløsning og leveres umiddelbart efter forbrugstidspunktet, så de kan anvendes til reel energistyring. I dag fås data ofte med lange og forskellige tidsintervaller, hvilket gør dem svære at bruge i energioptimering.  

Digitalisering af forsyningsdata  

Det er derfor helt oplagt, at der ifm. den politiske aftale om digitaliseringsstrategien for 2024-2027, er blevet lanceret et Forsyningsdigitaliseringsprogram. Programmet er et privat-offentligt partnerskab, som løber de næste fire år og skal sikre, at flere data gøres tilgængelige for den grønne omstilling. Der skal bl.a. ses på, hvordan data i forsyningssektoren indsamles og struktureres, så det fulde potentiale ved digitalisering kan udnyttes.  

I DI Digital har vi tidligere hilst initiativet velkomment og vi er glade for at være repræsenteret i programmets Forum for Forsyningsdata, der skal komme med helt konkrete anbefalinger og indstillinger til, hvordan vi skaber en mere digital baseret forsyningssektor. Vi ser det desuden som en stor værdi for programmet, at dataanvendere, herunder virksomheder, inviteres til at bidrage til programmet og dermed kan være med til at skubbe på de digitale forandringer, der er behov for, for at sikre bedre datadrevet grøn omstilling 

Vi har i Danmark en ambition om at være både et digitalt og grønt foregangsland, og vi har en konkret og meget stor udfordring at løse med klimaforandringerne.  

Mange danske virksomheder står klar med de rette teknologiske løsninger, og data findes allerede. Det skal vi udnytte i bestræbelserne på at rykke endnu mere på den grønne omstilling, og vi ser frem til arbejde videre med den målsætning i regi af Forum for Forsyningsdata. 

Mere information om programmet kan findes her: Forside | Forsyningsdigitaliseringsprogram.dk 

Relateret indhold