19.06.24 DI Digital Nyheder

Regeringens nye iværksætterstrategi bliver afgørende for de danske tech startups

Regeringen har præsenteret sit udspil til Danmarks første iværksætterstrategi, og i DI Digital er vi begejstrede. Strategien imødekommer flere af de forslag, vi har arbejdet for og styrker rammevilkårene for digitale iværksættere.

I DI Digital ser vi regeringens nye iværksætterstrategi som et vigtigt skridt fremad. Den indeholder mange af de tiltag, vi har efterspurgt og har et klart fokus på at fremme vidensbaserede iværksættere og sikre, at flere talenter træder frem.

Adgangen til risikovillig kapital bliver lettere, hvilket er afgørende for tech startups, der ønsker at vokse og udvikle sig. Det styrker Danmarks evne til at konkurrere globalt, da vores digitale iværksættere driver innovation og teknologisk udvikling. Uden tilstrækkelig støtte risikerer vi, at de søger mod andre lande, hvilket vil svække dansk økonomi og vores internationale position.

Ud af de mange initiativer fremhæver jeg her tre områder, som jeg mener kan få stor betydning for digitale iværksættere:  

Tre vigtige initiativer 

1. Øget fokus på forskning og innovation
En af hjørnestenene i strategien er at fremme samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og erhvervslivet. Øget forskning og innovation er fundamentet for at kunne følge med i den teknologiske udvikling. Regeringen planlægger at etablere en task force, der skal udvikle et effektivt system for viden- og teknologioverførsel på tværs af universiteter. Det er afgørende, hvis vi skal kunne omsætte vores forskning i verdensklasse til sunde forretningsideer.  
 
I DI Digital har vi tidligere efterspurgt, at forskningstunge virksomheder får bedre mulighed for at investere i forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU). Konkret ønsker vi at fjerne loftet på fradrag for FoU-aktiviteter. Regeringen har med sit udspil imødekommet den idé og forhøjet loftet fra 25 mio. kr. til 35 mio. kr. Det er et skridt i den rigtige retning for at gøre det mere attraktivt for startups at investere i FoU, hvilket vil styrke deres konkurrenceevne og innovationsevne, og så skal det selvfølgelig ses i tæt sammenhæng med regeringens nyeste udspil om at indføre 120 pct. Fradrag på FoU. 
 
2. Bedre vilkår for kvindelige iværksættere 
Strategien tager også vigtige skridt for at øge diversiteten inden for iværksætteri. Et af initiativerne er at forbedre kvinders adgang til kapital gennem Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Diversitet i iværksættermiljøet har stor betydning for innovation og konkurrenceevne. I dag er kun cirka en ud af fire danske iværksættere kvinder, og det er et tal, vi ønsker at forbedre. 
 
I DI arbejder vi målrettet for at fremme diversiteten i erhvervslivet. Vi har udviklet initiativet "Diversitetsløftet", som bygger på 16 principper designet til at inspirere virksomheder til at styrke kønsfordelingen i deres organisationer og ledelser. Diversitetsløftet er en del af vores overordnede strategi for at skabe et mere inkluderende erhvervsmiljø, der kan tiltrække og fastholde talent på tværs af alle demografiske grupper. 
 
3. Tiltrækning af internationale medarbejdere 
Et vigtigt punkt i strategien er også forslaget om at justere lønkravet for internationale nøglemedarbejdere i bruttoskatteordningen, hvilket vi også har arbejdet for i DI Digital. Lønkravet vil blive sat ned med 15.000 kr. til omkring 60.000 kr. om måneden, hvilket gør det nemmere at tiltrække nødvendige talenter til Danmark og undgå flaskehalse i udviklingen af vores iværksættervirksomheder. Selvom Danmark er attraktivt for internationale talenter, ligger vi lavere end Sverige, Norge og Luxembourg. 
 
Andre tiltag vi også er rigtig tilfredse med, og som vil gøre en mærkbar forskel for iværksætterne, er afskaffelsen af fantomskatten og forenklingen af processen med at tildele medarbejderaktier. 
 
Alt i alt er regeringens iværksætterstrategi et stort skridt i den rigtige retning. Den indeholder mange af de tiltag, som vi i DI og DI Digital har efterspurgt, og vi ser frem til at arbejde sammen med regeringen om at implementere strategien. Vi tror på, at den vil være med til at styrke Danmarks position som en attraktiv destination for tech startups og skabe et stærkt fundament for fremtidens digitale iværksættere.

Relateret indhold