05.04.18 DI Digital Blog

Medieudspil baner vejen for private virksomheder

Læs ugens kommentar fra seniorchefkonsulent, Søren Cajus.

Regeringen har i dag præsenteret sit endelige udspil til medieforlig, som skal træde i kraft med udgangen af 2018.

Udspillet bygger oven på den medieaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede den 16. marts. Denne aftale indebærer en omlægning hvor medielicensen aftrappes og gradvist erstattes af penge fra finansloven. Derudover medfører aftalen, at tilskuddet til DR gradvist reduceres med 20 pct. til 2023

Udspillet i dag strækker sig over en 5-årig periode og omfatter en række betydelige konkrete forslag:

 • 40 pct. af TV 2 skal sælges
 • Ny tv-kanal og ny radiokanal på DAB-nettet sendes i udbud
 • TV 2 Regionerne skal spare 2 pct. om året i løbet af fem år
 • FM-båndet slukkes senest i 2021
 • Public Service Puljen øges fra nuværende 35 mio. kr. til 220 mio. kr. i 2023
 • Digitale medier bliver omfattet af nulmomsen
 • Lokale og regionale medier får en større del af mediestøtten
 • Radio24syvs finansiering beskæres med 33 pct.
 • Antallet af tv-kanaler hos DR reduceres fra seks til fire

Vi ser mange gode takter i udspillet. Vi mener, at det er en rigtig god ide at komme flere penge i public service-puljen – og samtidig give flere adgang til at søge midlerne, så de private aktører i endnu højere grad kan bidrage til public service i Danmark. Det vil efter vores mening føre til større kreativitet og gode programmer af høj kvalitet.

Vi er også enige i, at DR i højere grad skal fokusere mere på kernen i public service. For eksempel nyhedsformidling, oplysning samt programmer til børn og unge. Selvfølgelig skal DR fortsat levere underholdning, men der er ikke meget public service i, at DR konkurrerer med de private kanaler om at sende de samme typer underholdningsprogrammer. Vi støtter også idéerne om, at DR i højere grad skal samarbejde med de private medieudbydere for at sikre, at DR’s programarkiver kommer ud til danskerne.

Udspillet skal nu forhandles sammen med de øvrige partier i folketinget. Vi håber på et bredt forlig, der skaber fair og forudsigelige rammer for de private medievirksomheder.

Søren Cajus

Søren Cajus

Chef for Dansk Byggeindustri

 • Direkte +45 3377 3913
 • Mobil +45 2851 1969
 • E-mail scp@di.dk

Relateret indhold