22.03.18 DI Digital Blog

Fornuftig afvikling af medielicensen

Læs ugens kommentar fra seniorchefkonsulent Søren Cajus.

Regeringen og DF præsenterede i fredags en medieaftale med to hovedelementer. For det første en omlægning hvor medielicensen aftrappes og gradvist erstattes af penge fra finansloven. Det kan vi godt forstå; licensen er socialt ubalanceret, og den giver fripas til tusindvis af sortseere. Vi vil også gerne kvittere for, at finansieringen er fundet ved en mindre regulering af personfradraget. Denne model påvirker ikke vores marginalskatter og svækker derfor ikke vores arbejdsudbud.

Færre penge til DR
Derudover indebærer aftalen, at tilskuddet til DR reduceres med 20 pct. Det vil ske gradvist med fire pct. årligt frem til 2023, og fuldt indfaset beskæres tilskuddet med 773 mio. kr. Hovedparten af de frigjorte midler går til skattelettelser. Derudover er 116 mio. kr. øremærket til at forbedre pensionisters rådighedsbeløb, mens godt 77 mio. kr. er afsat til nye medieinitiativer.

Vi støtter markant public service-politik ...
Vi støtter generelt en markant dansk public service-politik, der kan skabe sammenhængskraft og understøtte vores demokrati og kulturarv. Omfanget af mediestøtten er dog et kulturpolitisk anliggende, som vi som erhvervsorganisation ikke har en konkret holdning til.

... med mere konkurrenceudsættelse
Når det handler om fordelingen af mediestøtten, er vi klarere i mælet. Hidtil udsættes knap en pct. af licensmidlerne for konkurrence gennem Public Service Puljen. Vi tror på, at konkurrence er en stærk motor for innovation og mangfoldighed. Derfor anbefaler vi, at en større del af mediestøtten i fremtiden bliver udsat for konkurrence.

Regeringens næste medieudspil efter påske
Efter påske præsenterer regeringen sit udspil til en ny mediepolitisk aftale fra 2019 og frem. Det vil omfatte konkrete forslag til udmøntning af mediestøtten samt forslag til salg af TV2. Vi vil gøre vores til, at det endelige medieforlig skaber klare og fair rammer for et dynamisk og mangfoldigt dansk mediemarked.

Søren Cajus

Søren Cajus

Chef for Dansk Byggeindustri

  • Direkte +45 3377 3913
  • Mobil +45 2851 1969
  • E-mail scp@di.dk

Relateret indhold