08.02.18 DI Digital Blog

Forbud mod geoblokering – kun halvt fuldendt

Læs ugens kommentar fra fagleder Peder Søgaard-Pedersen

Tirsdag i denne uge vedtog Europa-Parlamentet et forbud mod hjemmesiders geoblokering af kunder, der er på jagt efter nye sko, tøj, computere og cloudtjenester. Forbuddet mod omdirigering og blokering for salg til online kunder i andre EU medlemslande, træder i kraft inden udgangen af 2018. Forbuddet gælder ikke ophavsretsomfattet indhold, som f.eks. film, computerspil, e-bøger og musik. Kunden har heller ikke krav på levering af fysiske varer til adresser udenfor de markeder, som hjemmesiden henvender sig til. Der er med andre ord tale om en online salgspligt, men ikke en leveringspligt, på fysiske varer.

Prisværdig hensigt
Hensigten er prisværdig. De europæiske beslutningstagere vil skabe et effektivt digitalt indre marked for over 500 mio. forbrugere og mere end 20 mio. virksomheder - og dermed også skabe et større hjemmemarked for danske virksomheder, der sælger varer og tjenesteydelser online.

Et fuldt implementeret digital indre marked kan løfte EU’s økonomi med godt 415 mia. euro årligt. Hvis det potentiale fordeler sig ligeligt mellem medlemslandene, vil det svarer til et løft for Danmarks samlede økonomi på godt 58 mia. kr. årligt. Danmark er en digital frontløber i EU og står dermed også forrest i køen, når gevinsten ved et digitalt indre marked skal hentes hjem. Vi skal med andre ord være klar til at gribe de muligheder, som fælleseuropæiske regler giver for danske virksomheder.

Men.

Nationale barrierer
En online salgspligt i hele Europa, vil kun fungere i praksis hvis de nationale regler for forbrugerbeskyttelse og produktkrav også er harmoniseret inden for EU. Det er bestemt ikke tilfældet i dag. Derfor frygter vi mange unødige tvister med forbrugere om reklamationsret, produktansvar og kundeservice. For hvordan skal en dansk virksomhed, der kun har online salg i Norden forholde sig til henvendelser fra portugisiske, bulgarske og græske forbrugere, der ikke forstår installeringsvejledningen, ønsker at returnere en vare eller vil have sin vare repareret?

Sæt turbo på regelharmonisering – fasthold aftalebaseret ophavsret
Hvordan salgspligten skal fungere i praksis blev derfor ikke afklaret med Europa-Parlamentets afstemning i tirsdags. DI er nu i tæt dialog med den danske regering og Kommissionen om større klarhed og rimelighed i forbuddet mod geoblokering, og kæmper samtidigt for at der bliver sat turbo på harmonisering af reglerne for forbrugerbeskyttelse og produktkrav. Sidst, men ikke mindst, er det en klar prioritet for DI, at ophavsretsomfattet indhold som film, computerspil og musik forsat er beskyttet af de aftaler, som rettighedshaverne indgår med deres kunder – og dermed også indenfor de geografiske områder, som aftaleparterne kan blive enige om.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold