21.06.18 DI Digital Blog

Ny erhvervsminister får travlt med digitalisering

I dag overtager Rasmus Jarlov posten som erhvervsminister fra Brian Mikkelsen og overtager dermed også stafetten med at gøre Danmark til et digital fyrtårn.

Vi ser frem til samarbejdet om at føre regeringens ”Strategi for digital vækst” ud i livet bl.a. i det nye partnerskab om Digital Hub Denmark. Danmark skal markedsføres til resten af verden som et af de bedste digitale lande i verden, så vi kan tiltrække de mest innovative virksomheder og de dygtigste hoveder.

Samtidig er det vigtigt, at strategien samtænkes med regeringens øvrige digitale strategier, f.eks. på det offentlige område og forhold til cybersikkerhed.

Vi ved også, at tilliden til den digitale udvikling er under pres. Derfor håber vi på et tæt samarbejde, så vi sammen kan gøre digital ansvarlighed til en styrkeposition for danske virksomheder, på samme måde som høj fødevaresikkerhed er det i dag.

Vi arbejder for, at alle dele af dansk erhvervsliv og alle brancher skal få del i vækstpotentialet i digitalisering og brug af data. Her giver det god mening at lade sig inspirere at nye innovative samarbejdsformer og økosystemer på f.eks, Fintech-området. Det skal vi prøve at udbrede til flere brancher og sektorer. Der er nok at tage fat på.

Endelig vil vi gerne takke Brian Mikkelsen for et fortræffeligt samarbejde, som vi glæder os til at fortsætte i hans nye rolle hos vores samarbejdspartnere i Dansk Erhverv.

Christian Hannibal

Christian Hannibal

Digitaliseringspolitisk chef

Relateret indhold