Fintech Panelet

Vision, formål og aktiviteter i DI og Copenhagen Fintech's Fintech Panel.

De bedste betingelser for dansk fintech

I DI satser vi på fintech virksomhederne. Det gør vi gennem vores samarbejde med Copenhagen Fintech hvor vi er del af bestyrelsen og er en af grundsøjlerne i en ny fælles politisk satsning Copenhagen Fintech Policy.

Derudover samler vi internt i DI vores stærkeste fintechs i et Fintech panel/netværk. Lige nu under konceptet Fintech Frokost. Her kan vi sammen drøfte fælles problematikker – og løsninger, og sparre på konkrete individuelle udfordringer. DI facilitere netværket og samler op på den politiske interessevaretagelse mellem møderne.

Ønsker du at blive en del af Fintechgruppen i DI så kontakt os.


Læs nyheden om Fintech panelets anbefalinger her. 

  1. Fintech panelet er et stærkt talerør for fælles fintech interesser

  2. Fintech panelet løfter problemstillinger og erfaringer deles til gavn for den brede fintech branche

  3. Fintech panelet forbinder fintech virksomheder og resten af dansk erhvervsliv

Anja Skadkær Grue

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3909
  • Mobil +45 2326 5985
  • E-mail ansm@di.dk