DI's udvalg for digital forretningsudvikling

Se medlemmerne,  aktiviteter og formål

DI's udvalg for digital forretningsudvikling

Udvalgets formål er at flytte den politiske dagsorden inden for digital forretningsudvikling gennem:

 • Konkret politiske forslag til myndighederne
 • Indspark i den offentlige debat
 • Debat med interessenter og politikere

Udvalget har fokus på:

 • Rammer for brug af data
 • Datadeling mellem virksomheder
 • Anvendelse af cloud
 • Krav til standardisering af data
 • Datamonopoler
 • Udmeldinger fra EU/regeringen på digital transformation
 • Politiske rammer i forhold til nye digitale services
 • Digitale kompetencer i forbindelse med digital transformation

Aktiviteter

- 4 møder årligt, som udgangspunkt i DI

- Gæstetaler til hvert møde, typisk en politiker

-  Mødepunkter omfatter idéudvikling, drøftelser og beslutninger

- Mellem møder kan der være samarbejde om høringer mv., for de som ønsker det 

 1. Udvalget er rådgivende for DI’s politiske holdninger og synspunkter på digital forretning.

 2. Udvalget tager aktiv del i udformningen af politiske initiativer, høringssvar m.m.

Maria Helena Birkman Smith

Maria Helena Birkman Smith

Konsulent