DI's udvalg for Informationssikkerhed

Se udvalgets aktiviteter, medlemmer og formål

DI's udvalg for Informationssikkerhed

Udvalgets mission er at bidrage til forbedring af informationssikkerheden i DI’s medlemskreds og i det øvrige samfund.

Udvalget adresserer nye trusler og giver gode råd om, hvordan virksomhederne kan minimere risikoen for denne type angreb.

Udvalget er også optaget af regulering af anvendelsen af persondata og har især fokus på EU's udkast til persondataforordning samt anvendelsen af moderne metoder og teknologier til at beskytte data.

Aktiviteter

Udvalget mødes til mindst fire årlige møder, hvor der er fokus på aktuelle sikkerhedsudfordringer og løsninger tillige med aktuelle politiske spørgsmål.
Udvalget forestår arbejdet i en række taskforces og forestår ligeledes afholdelse af møder i DIs øvrige sikkerhedsgrupper.
Møderne afholdes fortrinsvis i Industriens Hus.

  1. Udvalget er rådgivende for DI’s politiske holdninger og synspunkter i forhold til informationssikkerhed og privacy.

  2. Udvalget udarbejder vejledninger om aktuelle problemstillinger på informationssikkerhedsområdet.

  3. Udvalget tager aktiv del i udformningen af politiske initiativer, høringssvar m.m.

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

  • Direkte +45 3377 4707
  • Mobil +45 2291 5081
  • E-mail morv@di.dk