Udvalg for IT-politik

Se medlemmer, aktiviteter og formål

DI's udvalg for IT-politik

DI's udvalg for IT-politik arbejder for:

 • at sikre aktiv deltagelse i den it-politiske debat
 • fair, lige og transparente udbudsbetingelser, når det offentlige udbyder it-løsninger i konkurrence
 • at it bliver en del af løsningen på samfundets fremtidige udfordringer
 • at etablere relevante netværksgrupper, seminarer og konferencer, hvor der er fokus på it.

Aktiviteter

Udvalget mødes tre til fire gange per år, hvor der er fokus på branchens udfordringer og muligheder.

Udvalget mødes med eksterne interessenter som politikere, embedsmænd, eksperter og andre centrale aktører.

Møderne afholdes fortrinsvis i Industriens Hus.

 1. Udvalget er rådgivende for DI’s politiske holdninger og synspunkter på det it-politiske område

 2. Udvalget tager aktiv del i udformningen af politiske initiativer, temadage, høringssvar m.m.

 3. Udvalget forholder sig løbende til it-politiske initiativer, der iværksættes af regeringen, EU, KL og Danske Regioner med flere.

Bo Wiberg

Bo Wiberg

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3081
 • Mobil +45 5213 2382
 • E-mail bowi@di.dk
Mette Smith Thastum

Mette Smith Thastum

Fagleder for digitalisering og offentligt privat samarbejde

 • Direkte +45 3377 4592
 • Mobil +45 3024 0644
 • E-mail mest@di.dk