Udvalg for Mediepolitik

Se medlemmerne,  aktiviteter og formål

DI's Udvalg for mediepolitik

DI’s Udvalg for mediepolitik arbejder for at skabe fair, lige og transparente konkurrencevilkår i mediesektoren – fra platforme og streamingtjenester til broadcastere og distributører. 

Blandt de vigtigste emner i udvalget er at fremme det private mediemarked og skabe fair konkurrencevilkår på tværs af forretningsmodeller. 

Vi støtter endvidere fælles EU-regler for at beskytte de kreative branchers ophavsrettigheder i en digital tidsalder. For os er det afgørende, at reglerne bliver gode rammevilkår for, at rettighedshavere og digitale tjenester selv kan aftale sig frem til anvendelse af eksempelvis nyheder, film og musik.

Derudover fokuserer udvalget på, hvordan mediestøtten kan konkurrenceudsættes og sammensættes, så den mindsker forvridningen i mediemarkedet.

Aktiviteter

Udvalget mødes til ca. fire årlige møder, hvor der er fokus på branchens udfordringer og muligheder.

Udvalget mødes med eksterne interessenter som politikere, embedsmænd, eksperter og andre centrale aktører.

Møderne afholdes fortrinsvis i Industriens Hus.

  1. Udvalget er rådgivende for DI’s politiske holdninger og synspunkter på medieindustriområdet.

  2. Udvalget tager aktiv del i udformningen af politiske initiativer, høringssvar m.m.

Søren Cajus

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3913
  • Mobil +45 2851 1969
  • E-mail scp@di.dk