Digital nytænkning af det offentlige

Ambitionsniveauet for digitalisering af den offentlige sektor skal hæves. Øget digitalisering skal øge produktiviteten i den offentlige sektor, der i de kommende år skal yde mere og fylde mindre.

Målsætninger

Se alle DI Digitals fem mærkesager
 • Danmark skal være et digitalt foregangsland

  DI Digital vil arbejde for at:

  • der formuleres ambitiøse mål for digitalisering af hele samfundet.
  • de offentlige it-løsninger gøres mere brugervenlige.
  • lovgivningen gøres digitaliseringsparat.
  • der sættes fokus på det erhvervs- og eksportmæssige potentiale i offentlig digitalisering.

 • Gode rammer for udbud og indkøb af it og teknologi

  DI Digital vil arbejde for at:

  • udbrede viden om den ny udbudslov og mulighederne for bedre it-udbudsprocesser.
  • bidrage til en mere fleksibel udbudsadfærd og udbud, der fører til færre offentlige it-skandaler.
  • den offentlige sektor ikke udvikler egne it-løsninger, hvor der allerede er et velfungerende privat marked.
  • statens it-udvikling af løsninger og it-drift konkurrenceudsættes fuldt ud.

 • Stimulere digital læring og borgernes it-kompetencer

  DI Digital vil arbejde for at:

  • styrke undervisningen inden for it i alle dele af uddannelsessystemet.
  • understøtte elevernes interesse for undervisning inden for it og naturvidenskab.
  • nytænke og udvide brugen af digital læring i virksomhederne og det offentlige.