DI's websystemer er lukket for login søndag d. 26. maj pga. vedligeholdelse. Arrangementstilmelding og øvrige loginfunktioner vil være utilgængelige.

Digital nytænkning af det offentlige

Ambitionsniveauet for digitalisering af den offentlige sektor skal hæves. Øget digitalisering skal øge produktiviteten i den offentlige sektor, der i de kommende år skal yde mere og fylde mindre.

Målsætninger
Se alle DI Digitals fem mærkesager
 • Danmark skal være et digitalt foregangsland

  DI Digital vil arbejde for at:

  • der formuleres ambitiøse mål for digitalisering af hele samfundet.
  • de offentlige it-løsninger gøres mere brugervenlige.
  • lovgivningen gøres digitaliseringsparat.
  • der sættes fokus på det erhvervs- og eksportmæssige potentiale i offentlig digitalisering.

 • Gode rammer for udbud og indkøb af it og teknologi

  DI Digital vil arbejde for at:

  • udbrede viden om den ny udbudslov og mulighederne for bedre it-udbudsprocesser.
  • bidrage til en mere fleksibel udbudsadfærd og udbud, der fører til færre offentlige it-skandaler.
  • den offentlige sektor ikke udvikler egne it-løsninger, hvor der allerede er et velfungerende privat marked.
  • statens it-udvikling af løsninger og it-drift konkurrenceudsættes fuldt ud.

 • Stimulere digital læring og borgernes it-kompetencer

  DI Digital vil arbejde for at:

  • styrke undervisningen inden for it i alle dele af uddannelsessystemet.
  • understøtte elevernes interesse for undervisning inden for it og naturvidenskab.
  • nytænke og udvide brugen af digital læring i virksomhederne og det offentlige.