Informationssikkerhed og tillid

Niveauet for informationssikkerhed og persondatabeskyttelse for virksomheder, myndigheder og borgere skal matche risici og bygge på en høj tillid.

Målsætninger

Se alle DI Digitals fem mærkesager
 • God digital sikkerhed i samfundet

  DI Digital vil arbejde for at:

  • fremhæve betydningen af digital sikkerhed på den politiske dagsorden og bidrage med en stærk og troværdig stemme i debatten.
  • formidle information om informationssikkerhed i virksomhederne til medlemmerne.
  • arbejde for at virksomheder, myndigheder og borgere får en risikobaseret tilgang til databeskyttelse.

 • Tillid til digitalisering skal bevares

  DI Digital vil arbejde for at:

  • reglerne for forbrugerbeskyttelse samtænkes med brugervenlige løsninger.
  • den ny persondataforordning kommunikeres til alle virksomheder.
  • virksomhederne anvender moderne metoder og systemer til at beskytte data bedst muligt.
  • den offentlige informationssikkerhed styrkes, bl.a. gennem skærpede krav til anvendelse af standarder for it-sikkerhed.

 • Sikker produktion og sikre produkter for virksomheder

  DI Digital vil arbejde for at:

  • være opdateret på, hvilke digitale "trusler", virksomheder i Danmark står overfor inden for internet of things.
  • formidle viden om sikkerhed i internet of things og facilitere netværk på området.