DI Digital

Industriel IoT med 5G

Industriel IoT med 5G er et tilbud til primært små og mellemstore virksomheder til at lære mere om og prøve kræfter med moderne produktionsteknologier (industri 4.0) understøttet af 5G og andre trådløse teknologier.

Med tilbuddet vil partnerne bag øge danske virksomheders digitalisering baseret på nye teknologier og dermed fremme konkurrenceevne, innovation og bæredygtighed.

Som virksomhed får du adgang til at indgå i netværksforløb og lære mere om smart produktion med 5G/IoT og/eller mulighed for at teste din egen use case med adgang til næste generations teknologier med bistand fra forskere.

I IIoT med 5G-projektet får du følgende muligheder:

  • Bedre kendskab til forretningsmulighederne i 5G og anden trådløs kommunikation til Industri 4.0 herunder edge computing, AI og realtids IIoT. I får adgang til at se nærmere på teknologierne og afprøve idéer i praksis i production-labbet på AAU samt mulighed for at deltage i konkrete netværksforløb med andre virksomheder, der har samme interesse. Her kan du få vejledning og sparring til at igangsætte et projekt og implementere det i egen virksomhed.
  • Mulighed for at etablere et konkret pilotprojekt med din egen use case som du kan teste af i IIoT production lab. Du kan enten gøre det selv eller i et teknologifællesskab med teknologileverandører, teleselskaber mv.
Morten Kristiansen, Fagleder, Telepolitik
Fordelene ved trådløs kommunikation er, at det supporterer mobile robotter og at installation er langt hurtigere og mere fleksible end kabler. Morten Kristiansen, Fagleder, Telepolitik

Partnerne bag IIoT- og 5G-projektet

5G er på tærsklen til at blive rullet ud i Danmark, mens nogle andre lande er foran og allerede nu bygger private 5G-virksomhedsnetværk.

Fordelene ved trådløs kommunikation er, at det supporterer mobile robotter og at installation er langt hurtigere og mere fleksible end kabler.

Omstillingen til Industri 4.0 og anvendelse af AI samt soft PLC i skalerbar edge cloud forudsætter tidstro, ultrapålidelige og sikre netværk. Wi-Fi er ikke tilstrækkelig pålidelig til at erstatte kabler.

Hvis danske virksomheder fortsat skal være konkurrencedygtige, kræver det en særlig indsats, der oplyser den bredere kreds af SMV’er om potentialerne ved at anvende 5G og anden trådløs kommunikation i edge cloud, AI og soft PLC. Hvis erhvervslivet fortsat vil levere industrielle IoT-løsninger til fremtidens kunder, skal deres produkter være forberedt til 5G.

AAU, Togsverd Consult og Dansk Industri har fået en bevilling fra Industriens fond med det formål at fremme konkurrenceevnen baseret på ovennævnte digitalisering. Det betyder også, at der ikke er omkostninger forbundet ved at anvende lab’et eller deltage i netværksforløbene.

Hvem er projektet målrettet mod?

Målgruppen er SMV’er, der har en digital modenhed, og hvor pålidelig udveksling af store datamængder i realtid er vigtig for virksomhedens udvikling. Eksempler herpå er leverandører/brugere af mobile og kollaborative robotter, sikkerhedsløsninger, medie- og underholdningsproduktion, industriel produktion, landbrug, sundhed og velfærd. De store virksomheder er ikke en del af målgruppen, men de har en vigtig rolle som drivere af den teknologiske udvikling og som rollemodeller for SMV-segmentet. De store virksomheder viser, hvad der kan lade sig gøre, og på områder, hvor udstyr og it-systemer endnu ikke er ”plug and play”, kan de bidrage til, at der bliver ”lukket huller” i den samlede systemløsning. De store virksomheder kan desuden indgå som system og teknologileverandører.

Hvad er 5G Smart Production Lab?

Parterne bag projektet har fået etableret et 5G Smart Production Lab, som er en ’sandkasse’, hvor idéer og konkrete projekter til 5G og andre trådløse teknologier kan afprøves i et industrielt 4.0-miljø på Aalborg Universitet uden omkostninger. Det giver din virksomhed mulighed for, at få forskningsbaseret rådgivning og hjælp til at afprøve nye forretningsmodeller og teknologiske løsninger enten selv eller med en partnervirksomhed. Formålet er således at en virksomhed med minimal risiko og omkostninger kan tage ny teknologi i brug til fx omstilling af produktion eller til indbygning i slutbrugerprodukter. Det er partnerne bag projektets intention, at projektet skal lede til, at flere danske virksomheder opnår en konkurrencefordel ved at tage ny teknologi i anvendelse.

Hvilke trådløse teknologier er der?

5G

5G er den nyeste standard inden for mobilkommunikation, som er lige på trapperne. Design af 5G har stort sigte på industriel anvendelse. 5G er både pålideligt og lynhurtigt og kan dermed erstatte datakabler i de fleste industrielle realtidsløsninger: Dette kan f.eks. være til realtidskontrol af produktionsudsyr forbundet med en edge-cloud over 5G.

4G

4G er den nuværende standard for mobilkommunikation. 4G blev oprindeligt udviklet til hurtig mobilt bredbånd. 4G private netværk begynder allerede at finde indpas i industrille løsninger, hvor der er behov for stor dækningsgrad og en pålidelig trådløs forsinkelse. Eksempler kan være flådekontrol af autonome køretøjer.

WiFi 6

WiFi6 er den nyeste WiFi-teknologi, som især er blevet bedre til at håndtere mange bruger. WiFi er i dag defacto standarden til trådløskommunikation i industrien og kræver ikke en frekvenslicens. En WiFi forbindelsen er oftest det vi kalder ”best effort”, hvorfor den i dag ikke er pålidelig til realtidskontrol. WiFi teknologien udvikler sig løbende med væsentlige forbedringer i WiFi6; Mobilitet og dækning af store områder er stadig en udfordring for WiFi6 i forhold til realtidskontrol.

LoRaWAN

LoRaWan er designet til små beskeder der skal sendes fra en trådløs enhed til en mast over store afstande. Ved at installere LoRaWAN masten inde i det industrielle miljø, kan pakke frekvensen øges og bruges teknologien til sporing og prædikativ vedligeholdelse. Teknologien er relativ billig og har lang batterilevetid.

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Fagleder, Telepolitik

Mark Fisker

Mark Fisker

Chefkonsulent

Bliv klogere på 5G og IIoT (Industrial IoT)

Aalborg Universitet (AAU) stiller sit 5G Smart Production Lab til rådighed, så I sammen kan udforske det store potentiale 5G giver til bl.a. IIoT. AAU bidrager med sin viden på området med praktisk afprøvning i lab’et samt i forbindelse med pilotprojekter. Vil I være med, så læs mere og se hvordan din virksomhed kan komme et skridt foran med 5G.

Fordelene ved trådløs kommunikation er, at det supporterer mobile robotter og at installation er langt hurtigere og mere fleksible end kabler. Morten Kristiansen
Morten Kristiansen
Det betyder også, at der ikke er omkostninger forbundet ved at anvende lab’et eller deltage i netværksforløbene. Morten Kristiansen

Fordele med 5G

Fordelene ved trådløs kommunikation er, at det supporterer mobile robotter og at installation er langt hurtigere og mere fleksible end kabler. Omstillingen til Industri 4.0 og anvendelse af AI samt soft PLC i skalerbar edge cloud forudsætter tidstro, ultrapålidelige og sikre netværk. Wi-Fi er ikke tilstrækkelig pålidelig til at erstatte kabler. Hvis danske virksomheder fortsat skal være konkurrencedygtige, kræver det en særlig indsats, der oplyser den bredere kreds af SMV’er om potentialerne ved at anvende 5G og anden trådløs kommunikation i edge cloud, AI og soft PLC. Hvis erhvervslivet fortsat vil levere industrielle IoT-løsninger til fremtidens kunder, skal deres produkter være forberedt til 5G.

Relateret indhold