Nøgletal

Denne side præsenterer opdaterede nøgletal om virksomhederne i DI Digitals brancher. Al data kommer fra Dansk Industri og Danmarks Statistik.

Anmærkning: Graferne herover viser de seneste udviklinger i DI Digitals brancher. Graferne er baseret på data fra Dansk Industri og Danmarks Statistik. Du kan læse vores analyse af de seneste tal i DI Digitals konjunkturbarometer, som udgives en gang i kvartalet. Delbrancherne er opgjort efter DI's egen definition, baseret på dansk branchenomenklatur DB07.

Omsætning og vækst