udspil og høringssvar

Se DI Digitals politiske udspil og høringssvar

2019, februar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)(høringssvar)

DI støtter som udgangspunkt alene en frivillig tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. DI stiller sig uforstående overfor, at der skal anvendes offentlige ressourcer på gratis at tilbyde disse nye forebyggende it-sikkerhedstekniske undersøgelser og ydelser i forbindelse med aktivt cyberforsvar, som i forvejen tilbydes på det private marked. DI understreger vigtigheden af, at nationale initiativer som dette lovforslag (og tilhørende initiativer, som udmøntes i forlængelse heraf) harmoniseres og spiller sammen med internationale initiativer i regi af EU og i globale sammenhænge. Læs høringssvaret her.

2018, december: EU-Kommisionens "Coordinated Plan for Artificial Intelligence" (høringssvar)

DI støtter, at der lægges op til tætte samarbejder mellem EU, medlemsstaterne og den private sektor. Netop det indgående samarbejde er nødvendigt sammen med en indsats for, at ressourcer arbejder i samme retning, hvis Europa på sigt skal konkurrere med USA og Kina om at tiltrække og udvikle annovative AI-virksomheder og kompetencer.
Læs høringssvaret her:

2018, november: Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (høringssvar)

DI anerkender, at der fastsættes regler for ”hostingtjenesteydere”, herunder regler for rettidig omhu for, påbud om fjernelse af terrorrelateret indhold, indberetninger til myndigheder, proaktive foranstaltninger og opbevaring af indhold og dertil knyttede data.
Læs høringssvaret her:

2018, oktober: Europa-Parlamentets holdning til direktivforslag om ophavsret (høringssvar)

Generelt støtter DI fælles EU-regler for at beskytte de publicistiske og kreative branchers ophavsrettigheder i en digital tidsalder.
Læs høringssvaret her:

2018, august: Afskaffelse af medielicens (høringssvar)

DI har forståelse for ønsket om gøre op med licenssystemet, som er socialt ubalanceret, og som giver fripas til sortseere. DI vil gerne kvittere for, at finansieringen er fundet ved en mindre regulering af personfradraget
Læs høringssvaret her:

2017, november: DI høringssvar vedr. ulovligt indhold online og øget ansvar for online platforme (høringssvar)

DI støtter Kommissionens hensigt om at etablere fælles europæiske retningslinjer for fjernelse af ulovligt online indhold.
Læs høringssvaret her:

2017, august: Fremtidens public service: 10 DI anbefalinger (udspil)

DI har 10 konkrete anbefalinger til fremtidens public service. Udgangspunktet er, at public service skal konkurrencesættes for at skabe innovation og vækst og for at give bedre plads til de private medievirksomheder.
Læs udspillet her:

2017, august: Udkast til databeskyttelsesloven (høringssvar)

DI har afgivet høringssvar til høringssvar til forslag til databeskyttelsesloven. DI fokuserer på fire hovedbudskaber i høringssvaret.
Læs høringssvaret her:

2017, juli: Konkurrenceudsættelse af offentlig IT (udspil)

Effektiviseringer af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Læs udspillet her:

2017, maj: Danmark som gigabit-samfund - 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig (udspil)

Gode internetforbindelser er forudsætningen for digitalisering og fremtidig vækst i Danmark.
Læs udspillet her:

2017, februar: Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne (høringssvar)

Læs DI's høringssvar til bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne.
Læs høringssvaret her:

2015, juni: Strategi for digital læring (udspil)

Dansk Industri anbefaler i et nyt strategisk udspil at øge investeringerne i brugen af computerprogrammer, internet og fjernundervisning i undervisningssektoren.
Læs udspillet her: