DI Energi Analyser

Tysk Energiewende med dansk energiteknologi

Danmark eksporterede energiteknologi til Tyskland for 18,3 mia. kroner i 2016. Det udgør 24,2 pct. af den samlede danske energiteknologieksport, hvilket gør Tyskland til branchens vigtigste eksportmarked.

Stor eksportvækst siden 2012 – dog fald i 2016

Danmark eksporterede energiteknologi til Tyskland for 18,3 mia. kroner i 2016. Det svarer til 24,2 pct. af den samlede danske energiteknologieksport, hvilket gør Tyskland til branchens klart vigtigste eksportmarked. Året før, i 2015, nåede eksporten sit hidtil højeste niveau på 26,8 mia. kroner efter tre års markant stigning.

Væksten drevet af grøn energiteknologi

Eksportvæksten til Tyskland i de senere år er især drevet af grøn energiteknologi, i særdeleshed vindteknologi. I 2016 var eksporten af grøn energiteknologieksport til Tyskland således 12,7 mia. kroner, hvilket svarer til 69,1 pct. af den samlede energiteknologieksport til Tyskland.

Dansk-tyske energipartnerskaber

På grund af Tysklands stærke position som eksportmarked samarbejder DI Energi med Energistyrelsen, Udenrigsministeriet og flere danske og tyske partnere for yderligere at styrke kendskabet til og udbredelsen af danske energiløsninger i Tyskland. Samarbejdet med energimyndigheder i udvalgte tyske delstater, som inspireres af danske løsninger inden for fjernvarme og energieffektivisering er et eksempel herpå. Den nye tysksprogede version af State of Greens web-site for grønne danske energiløsninger er et andet godt eksempel.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold