DI Energi Analyser

Energibranchens investeringer i forskning, udvikling og innovation

Rapporten er udarbejdet af DAMVAD Analytics for DI Energi, Energi, Forsynings- og Klimaministeriet og Innovationsfonden.

Analysens hovedresultater er sammenfattet i følgende punkter:

  1. De private virksomheders investeringer i forskning og udvikling indenfor energi udgør ca. 10 % af de private virksomheders samlede investeringer i forskning og udvikling og ligger i de seneste år på omkring ca. 4 mia. kr. Niveauet for private virksomheders investeringer i forskning og udvikling på både energi- og øvrige områder er stagneret siden 2009.
  2. Energiforskning udgjorde ca. 5 pct. af de samlede private danske forskningsinvesteringer i 2007 og 2008, men mellem 2009 og 2015 steg andelen til godt 10 pct.
  3. Energivirksomhederne investerede i et tilsvarende beløb i anden forskning f.eks. materialeforskning, IT, elektrificering og digitalisering m.v.
  4. Der er en vis sammenhæng mellem væksten i virksomhedernes investeringer i energiforskning og -udvikling og væksten i energiteknologieksporten.
  5. Der angives tre årsager til, at de private virksomheders investeringer i forskning og udvikling af energiteknologi er stagneret siden 2009 og derfor går uden om Danmark: a) Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft b) Ønske fra store virksomheder om forskningscentre i flere lande tæt på de bedste vidensmiljøer c) Ønske om tæt kobling af udvikling og produktion og dermed udviklingsafdelinger ved outsourcet produktion.
Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold