DI Energi Analyser

Anbefalinger til strategi for PtX og CCU

Power-to-X og CCS/CCU kommer til at gå stærkt i de kommende år. DI Energi har derfor sammen med Haldor Topsøe samlet en bred kreds af virksomheder i et Advisory Board for PtX/CCU og CSS med det formål at give gode råd og anbefalinger til regeringen og Folketinget.

Advisory Board for PtX/CCU og CSS består af 39 virksomheder, som dækker hele værdikæden.

Anbefalingerne bygger på de danske styrkepositioner og peger således på markedsmuligheder og erhvervspotentialer i udvikling af PtX teknologi og -fremstilling for danske virksomheder og til gavn for det danske samfund.

Læs alle anbefalingerne her.

Sune Thorvildsen
Skrevet af:

Sune Thorvildsen

Relateret indhold