DI Energi Analyser

Dansk eksport af energiteknologi stiger en smule

Interessen for dansk energiteknologi er stor ude i verden. I 2022 eksporterede vi for 106,1 mia. kr., hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Det viser en opgørelse lavet af DI Energi, Green Power Denmark, Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen.

Dansk eksport af energiteknologi steg en smule i 2022 fra 105,7 mia. kr. i 2021 til 106,1 mia. kr. Det viser en årlig opgørelse lavet af DI Energi, Green Power Denmark, Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen. Desværre faldt eksporten af vindenergiteknologi i 2022, hvilket trækker den samlede vareeksport ned. Til gengæld steg eksporten af services, som trækker den samlede eksport op.

2022 var et turbulent år grundet krigen i Ukraine, der blandt andet kastede verden ud i en energi- og forsyningskrise. Det har fået mange af vores største eksportmarkeder til at investere i alternative energikilder til gas og olie samt øget behovet for energieffektivitet. Det har givet et meget positivt udslag på vareeksporten af både bioenergi- og fjernvarmeteknologi, der aldrig har været højere. Eksporten af fjernvarmeteknologi steg med hele 8,9 pct. sammenlignet med forrige år. Og vareeksporten af bioenergiteknologi rundede 10,6 mia. kr. sidste år. Fordelt efter formål var energibesparende produkter den største salgsvare i 2022, som udgjorde 39 pct. af den samlede eksport, efterfulgt af teknologi til produktion af energi, der udgjorde 32 pct.

Storbritannien har tidligere været det største eksportmarked for dansk energiteknologi. Men i 2022 måtte Storbritannien vige førstepladsen for Tyskland, der nu er vores største marked. De 10 største importører af dansk energiteknologi modtager tilsammen 62 pct. af eksporten. Det viser, at nogle markeder er vigtige for Danmark, men samtidigt at eksporten af energiteknologi langt fra er isoleret til få lande.

For første gang siden Storbritannien trådte ud af EU, er eksporten af energiteknologi til lande inden for EU større end eksporten til lande uden for EU. Inden for EU er eksporten steget med hele 17,7 pct. sammenlignet med 2021, som blandt andet skyldes en stigning i eksporten til Frankrig på 55 pct. At eksporten inden for EU nu udgør den største andel af den samlede eksport skyldes ligeledes, at eksporten uden for EU er faldet med 16,5 pct.  Blandt andet er eksporten af vindenergiteknologi til Storbritannien faldet.

Eksporttallene i opgørelsen omfatter eksporten fra produktionssteder i Danmark. Vindmøller, energibesparende produkter og anden teknologi, der produceres i eksempelvis Kina eller USA af danske virksomheder tæller ikke med i statistikken.

Laura Nørgaard Lund
Magnus Larsen
Skrevet af:

Laura Nørgaard LundMagnus Larsen

Relateret indhold