DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 2. kvartal 2018

Det seneste kvartal har budt på store udsving i prisen på gas og el, mens prisen på kul og olie har været stigende.

Den kolde vinter har efterladt sine spor på gasmarkedet, hvor lagerbeholdningen er meget lav. På elmarkedet har priserne reageret på underskuddet på hydrobalancen. Olieprisen ramte i slutningen af april 277 kr. pr. MWh, hvilket er den højeste pris i 4 år.

Kvoteprisen fortsætter sin opadgående kurs og ligger nu på omkring 13 euro
pr. ton.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold