DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 3. kvartal 2018

Det seneste kvartal har budt på stigende priser på tværs af energityperne.

Olieprisen oplever et stigende pres, da flere lande ikke har kunnet producere den ønskede mængde. Fortsat underskud på gaslagrene fra sidste vinter øger usikkerheden på gasmarkedet, som efteråret nærmer sig. Den kinesiske kulefterspørgsel er øget som følge af hedebølge, og det kan mærkes på kulprisen verden over. Den høje kulpris har lagt et pres på det nordiske elmarked, og forwardpriserne udtrykker det forventede opvarmningsbehov i efteråret.

Kvoteprisen viser en opadgående trend og ligger nu på omkring 21,5 euro pr. ton., hvilket er det højeste niveau i syv år.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret