DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 4. kvartal 2018

Rene energipriser for olie og kul var stigende, mens el- og gaspriserne var relativt volatile

Elprisen har i det seneste kvartal nået sit højeste niveau længe og er efterfølgende aftaget i forbindelse med efterårets indtog og den styrkede hydrobalance. Lavere gaspriser i Asien har mindsket incitamentet til at videreeksportere LNG, hvilket medvirkede til øgede gaspriser i begyndelsen af efteråret, og med styrkede gaslagre er prisen nedadgående. USA’s sanktioner mod Iran har medført større efterspørgsel efter amerikansk og europæisk olie, og nedlukninger af amerikanske boreplatforme har understøttet en stigende prisudvikling for råolie. Lave kullagre efter sommerens varme vejr kombineret med en stærk asiatisk efterspørgsel har presset kulprisen opad.

Kvoteprisen er efter et rekordhøjt niveau faldet igen og lå i begyndelsen af november på 15,6 euro pr. ton.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret