DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 2. kvartal 2019

Det seneste kvartal har budt på faldende priser over store dele af brændselskomplekset med hovedsageligt aftagende priser for el, gas og kul, dog med et lille opsving for el i april.

Olieprisen har derimod været stigende og tæt på at overhale elprisen, og det skyldes i høj grad produktionsbegrænsninger i OPEC landene. For gas opleves derimod stærkt aftagende priser, da gaslagrene er ved at være fyldte, og det kan dermed blive nødvendigt at brænde gas af i elsektoren henover sommeren.

Kvoteprisen stiger fortsat og nåede i påsken op på 27,5 euro pr. ton og var dermed på sit højeste niveau i 11 år.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret