DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 4. kvartal 2019

Det seneste kvartal har budt på stabile prisudviklinger på tværs af brændselskomplekset.

Priserne for naturgas og kul har generelt været faldende i det meste af 2019, da lagrene for de to brændselstyper har været fyldte. Der er imidlertid udsigt til stigende priser henover vinteren, grundet en større efterspørgsel. Olieprisen har oplevet en stigning i det første halvår, hvilket kan skyldes en beslutning fra OPEC og dets allierede om at reducere udbuddet af olie med 1,2 mio. tønder dagligt. Omvendt har USA’s voksende olielagre været medvirkende til, at prisen er faldet over de sidste måneder. De lave priser på fossile brændsler har været medvirkende til at holde elprisen nede.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold