DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 1. kvartal 2020

Slutningen af 2019 har budt på blandede prisudviklinger på tværs af brændselskomplekset.

USA’s konflikt med Iran samt OPEC’s aftale om at mindske
udbuddet har haft en opadgående effekt på olieprisen, mens udbruddet
af Corona- virussen har mindsket efterspørgselssiden, hvorfor prisen har
forholdt sig forholdsvis stabil.

På elmarkedet har den varme og våde vinter medført, at forward prisen på el er historisk lav.
Kulprisen og prisen på naturgas oplevede en stigning frem til vintermånederne men har siden da været faldende som resultat af den milde vinter. Kvoteprisen har desuden forholdt sig stabil, da usikkerheden omkring et ”Hard Brexit” ikke er blevet aktuel.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold