DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 1. kvartal 2021

Overordnet set fortsætter den opadgående tendens i energipriserne efter den kraftige nedgang som følge af den globale spredning af COVID-19 og nedlukningen af mange europæiske lande. Særligt el- og olieprisen øges betydeligt i 1. kvartal 2021, hvor kul- prisen stiger marginalt og gasprisen falder en smule.

Olieprisen stiger efter OPEC+ alliancen i marts besluttede at fastholde produkti-onsnedgangen i Saudi Arabien og marginalt forøge i Rusland og Kasakhstan samt stigende efterspørgsel. Elprisen stiger grundet højere forbrug, stigende priser på CO2 samt stille vejrforhold. Kul- og gasprisen ligger mere stabile.

Kvoteprisen stiger markant som følge af overgangen til en ny fase af ETS hvilket øger efterspørgslen på kvoter samt EU’s reduktionsmål på minimum 55 pct. i 2030.

Relateret indhold