DI Energi Analyser

DI Indsigt: En ny klimaaftale i Paris vil styrke dansk eksport

En læsning af planerne for EU, USA, Mexico og Kina indikerer, at dansk eksport af energiteknologier dertil kan fordobles frem mod 2030

Udledning af drivhusgasser er siden Kyoto-protokollen i 1997 steget betydeligt i Fjernøsten. Derfor skal blandt andet Kina med i en ny klimaaftale ved COP21 i Paris. Grundlaget for den aftale bliver de særlige landeplaner, hvor hvert enkelt land beskriver, hvordan de vil nedbringe udledningen.

Konklusionen er således, at landeplanerne og en kommende klimaaftale vil kunne få en direkte afledt positiv effekt på den danske eksport af energiteknologi. Såfremt forhandlingerne går godt, vil det også kunne udløse flere initiativer i de øvrige lande. Skønnet kan derfor vise sig at være i underkanten af den samlede effekt.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret