DI Energi Analyser

Mulighederne i Paris-aftalen kræver målrettet og hurtig handling

Vi kan ikke længere regne med, at vi i Danmark i ro og mag kan udvikle de løsninger, som andre senere vil købe af os. Derfor er der brug for at fokusere på at udnytte potentialerne og udvikle produkterne.

Klimaaftalen fra Paris er med til at skabe et enormt marked for grønne løsninger. Danske virksomheder står i en unik – dog stadig mere konkurrencepræget – position. Der er brug for en eksportstrategi og innovation for at høste mulighederne.

Konklusion og anbefalinger

Vi glæder os over Paris-aftalen som det hidtil bedste internationale svar på klimaudfordringen. Der er et markedspotentiale, som er et underkantsskøn, fordi indsatsen skal øges for at nå 1,5-2,0 graders målet. Når udviklingen går stærkere, bliver konkurrencen også hårdere. Vi kan ikke længere regne med, at vi i Danmark i ro og mag kan udvikle de løsninger, som andre senere vil købe af os. Derfor er der brug for at fokusere på at udnytte potentialerne og udvikle pro-dukterne.

Desuden peger den stigende konkurrence og modenhed i markederne for energiteknologi også i retning af, at Danmarks almindelige konkurrenceevne skal være i orden med hensyn til omkostninger, infrastruktur og andre gængse parametre i konkurrenceevnen. Disse faktorer har også stor relevans for energibranchens virksomheder.

Samlet set peger vi på tre elementer, som vil kunne bidrage til at ruste industrien (og Danmark) til konkurrencen om markedsandelene:

  1. Udviklingen markedsmæssigt i USA, UK og Tyskland er forskellige. Derfor er der brug for en eksportstrategi, som un-derstøtter eksporten bredt og gennem en styrket og differentieret indsats øger afsætningsmulighederne på de forskellige nøglemarkeder.
  2. Der er et behov for at styrke vækstlaget i industrien gennem programmer som EUDP og Innovationsfonden. Et særskilt fokus på mindre virksomheder bør overvejes for at styrke det fremtidige vækstlag i energiindustrien f.eks. gennem et samarbejde med større mere eksportintensive virksomheder.
  3. Manglende rettidig indsats kan lede til, at Danmark taber kampen om de muligheder, Paris-aftalen åbner. En betydeligt styrkelse af indsatsen vil lede til en styrkelse af virksomhedernes eksportintensitet. Hvilket igen vil lede til en større fremtidige eksportforøgelse fra Paris-aftalen end DI vurderede i 2015.
Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk

Relateret indhold