DI Energi Analyser

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2-udledningen

Overskudsvarme fra danske virksomheder kan potentielt forsyne 128.000 husstande med fjernvarme og fortrænge 600.000 ton CO2 om året.

Hvad er overskudsvarme?

Når danske virksomheder bruger energi til f.eks. produktion, køling eller datacentre, skabes der overskudsvarme, præcis som vi kender det fra vores computer og køleskab. I dag udnyttes noget af denne overskudsvarme i virksomheden eller i vores fjernvarmesystem, men Skatteministeriet vurderer, at der er et potentiale på 12,5 PJ overskudsvarme, der ikke bliver udnyttet. For at sætte dette tal lidt i perspektiv, kan man sige, at det vil svare til fjernvarmeforbruget for 128.000 parcelhuse.

Politisk benspænd

Det nuværende afgiftssystem spænder dog ben for udnyttelsen af overskudsvarmen i virksomhederne, da de skal betale afgift på udnyttelse af overskudsvarmen, og er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Derudover gør elvarmeafgiften, at det er dyrt for fjernvarmeværkerne at installere varmepumper, som kan udnytte den del af overskudsvarmen, der ikke har den helt rigtige temperatur.

DI Energi mener: Spild af penge og dårligt for klimaet

Ved at udnytte overskudsvarmens store potentiale kunne man årligt reducere CO2 udledningen med 600.000 ton, hvilket svarer til 20 pct. af fjernvarmeværkernes samlede udledning. Fornuftig udnyttelse af overskudsvarmen ville også kunne hjælpe Danmark med at opfylde sine klimaforpligtelser i EU, hvor der årligt kan fortrænges over 100.000 ton CO2 uden for kvotesektoren. Udover den unødvendige belastning af klimaet medfører den nuværende regulering, at virksomhederne går glip af indtægter fra salg af overskudsvarme og at fjernvarmekunderne går glip af billigere varme.

 

Marie Holst
Skrevet af:

Marie Holst

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold