DI Energi Analyser

EU som grøn motor for Danmarks klimamål

Danmark har meget at vinde ved et Europa med store grønne ambitioner.   Erhvervslivets Klimaalliance udpeger i denne pjece 10 indsatsområder, som viser hvad den danske regering bør fokusere på i EU-samarbejdet om klima og energi for at accelerere Danmarks klimarejse frem til 2030 og 2050.