DI Energi Analyser

Høje naturgaspriser skubber virksomheder mod andre energityper

De rekordhøje naturgaspriser og risikoen for afbrydelser i gasleverancen sætter danske virksomheder under pres. For nogle virksomheder har de høje gaspriser betydet et skub i en grønnere retning, imens andre virksomheder er skiftet til mere CO2-udledende energiformer som olie. DI har derfor spurgt en række virksomheder om deres reaktion på naturgaspriserne.

1. Mange virksomheder udfaser gas

I DI’s Virksomhedspanel er virksomhederne blevet spurgt om, hvordan de har reageret på de høje naturgaspriser, og den usikkerhed der er ift. leverancerne. Analysen omhandler de 242 virksomheder (ud af 646 i Virksomhedspanelet), der bruger gas som energiinput.

Anm.: Figuren er baseret på de 242 virksomheder, der normalvis bruger gas.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Af de 242 gasforbrugende virksomheder har 71 svaret, at de har etableret alternativ energiforsyning som reaktion på de høje naturgaspriser og på risikoen for afbrydelser af gasleverancen. Dette svarer til 29 pct. af de virksomheder, der normalvis bruger gas.

Tæt på halvdelen af de 71 virksomheder, som har etableret alternativ energiforsyning til gas, er helt eller delvist skiftet til el, jf. nedenstående figur. De høje gaspriser har dermed tilsyneladende haft en positiv indvirkning på den direkte elektrificering. Omtrent hver tredje virksomhed har etableret fjernvarme som alternativ til gas. Dermed har flere virksomheder etableret grønne energiformer, som konsekvens af de høje naturgaspriser. 24 af de 71 virksomheder har desuden etableret mere end én alternativ energiforsyning.

Anm.: Figuren bygger på de 71 virksomheder, der har etableret en alternativ energiforsyning.
Summen af de enkelte energiformer er over 100 pct., idet 24 virksomheder har etableret mere end én alternativ energikilde. Grønne søjler er mere klimavenlige energiformer, hvor sorte udleder det samme eller mere end naturgas.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Det fremgår ligeledes af figuren, at 37 pct. helt eller delvist er skiftet til olie som følge af de høje gaspriser og leveranceusikkerhed. Den relativt store andel, der helt eller delvist har skiftet til olie, afspejler de vanskeligheder, som mange virksomheder møder ifm. direkte elektrificering. Dette kan være både tekniske og økonomiske udfordringer. Skiftet til olie kan ligeledes skyldes, at virksomhederne har taget eksisterende oliefyr i brug igen. Skiftet indikerer derfor ikke nødvendigvis nye investeringer i olieforbrugende teknologier. Desuden skal det understreges, at tre ud af fire af virksomhederne, der skifter til olie har angivet, at de har konkrete planer om elektrificering, hvorfor skiftet til olie i størstedelen af virksomhederne er midlertidigt.

2. Den grønne omstilling prioriteres trods høje energipriser

Omtrent halvdelen af de 242 virksomheder, der bruger eller brugte naturgas, har gennemført energieffektiviserende tiltag som reaktion på de høje naturgaspriser og den øgede usikkerhed. Det indikerer dermed, at de højere energipriser har givet øget incitament til energieffektivisering, idet tilbagebetalingstider på investeringer i energieffektivisering er blevet væsentligt kortere. Knap hver tredje virksomhed har svaret, af de har fremrykket den grønne omstilling. 15 pct. af virksomhederne har igangsat både energieffektivisering og fremrykket den grønne omstilling.

Af de adspurgte virksomheder har kun 2 pct. indtil videre være nødsaget til at reducere deres produktion som konsekvens af de høje naturgaspriser. Dette kan sandsynligvis tilskrives den store fleksibilitet, som de danske virksomheder har udvist ifm. deres skift til andre energikilder.

Anm.: Figuren er baseret på de 242 virksomheder, der normalvis bruger gas. Virksomhederne kan godt have angivet, at de har foretaget flere tiltag, og derfor indgå i flere kategorier.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra den seneste undersøgelse til DI’s Virksomhedspanel.
  • DI’s Virksomhedspanel bygger på svar fra 646 virksomheder.
  • Svarene er indsamlet i perioden fra 6. september til 15. september 2022.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds.
  • Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 87.000 lønmodtagere i Danmark
Laura Nørgaard Lund
Kasper Petri
Skrevet af:

Laura Nørgaard LundKasper Petri

Relateret indhold