Arrangement

Konference om overskudsvarme

Den 28. marts 2019 indgik partierne bag energiforliget en aftale om at fremme brugen af virksomhedernes overskudsvarme. Nu skal aftalen føres ud i livet og de sidste udeståender skal på plads. Hvordan sikrer vi os, at der kommer mest mulig overskudsvarme ud af den nye aftale til gavn for klimaet, forbrugerne og virksomhederne? Og hvordan sikrer vi os, at de kommende lovregler vil skabe forenklinger og tilstrækkelig frihed til, at virksomheder og fjernvarmeselskaber sammen kan finde de bedste løsninger.

Det er fokus for DI’s og Dansk Fjernvarmes overskudsvarmekonference, der afholdes tirsdag den 10. september 2019 i Industriens Hus.

Her vil vi blandt andet se på hvordan prisregulering og certificeringen af overskudsvarme skal udformes, så virksomheder og fjernvarmeselskaber finder sammen om at udnytte overskudsvarmen, og lytte til politikere, virksomheders og fjernvarmens syn på sagen. Det hele sluttes af med en politisk debat.

Kom og lyt til markante politiske og erhvervsmæssige stemmer og tag selv del i debatten.

Anne Rosted

Anne Rosted

Sekretær

  • Direkte +45 3377 3091
  • Mobil +45 3123 9646
  • E-mail anrs@di.dk
Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3579
  • Mobil +45 2924 4591
  • E-mail jedp@di.dk