Arrangement

3. december 2019: DI Bioenergis årsdag

Bioenergi i en klimaneutral fremtid

Bioenergi har ydet langt det største bidrag til den grønne omstilling i Danmark, og den vil fremadrettet stadig have en stor rolle at spille, hvis vi skal nå i mål med regeringens ambition om henholdsvis at reducere vores drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 og være CO2-neutrale i 2050. 

Udvikling og forskning har åbnet op for nye områder af bioenergien, der hver især kan bidrage til reduktioner i vores udledninger og sammen med konventionelle anvendelser som f.eks. afbrænding af fast bæredygtig biomasse i vores kraft-varmeværker, kan bioenergien bidrage til at få gjort op med fossile brændsler inden for transport, el- og varmeproduktion samt i andre sektorer.

DI Bioenergi samler vanen tro hele bioenergibranchen til en dag med fokus på bioenergi, hvor du vil få mulighed for at overvære faglig og inspirerende debat med gode muligheder for at udvikle dit netværk inden for branchen.

På dagen vil du blandt andet blive klogere på:

 • Bæredygtig biomasse i Danmark og det fremadrettede forbrug af biomasse

 •  INBIOMs og DI Bioenergis analyse af bioenergiklyngen i Danmark

 • Fremtidens potentiale for brugen af bioenergi i Danmark

Se program i nedenstående som opdateres løbende.

  • 13.00 Velkomst

   DI Bioenergis formand, CEO Jens-Ole Aagaard Jensen, Focus BioEnergy

  • 13.10 Bæredygtig biomasse i Danmark

   Deputy Director of Business Development Michael Jakobsen, NEPCon

  • 13.30 Den fremadrettede brug af biomasse

   Medlem af Klimarådet og professor i miljø- og ressourceøkonomi Jette Bredahl Jacobsen

  • 13.50 Debat: Biomassens fremtid i Danmark

   Deputy Director of Business Development Michael Jakobsen, NEPCon
   Branchechef Kristine van het Erve Grunnet, Dansk Energi
   Medlem af Klimarådet og professor i miljø- og ressourceøkonomi Jette Bredahl Jacobsen

  • 14.20 Kaffepause og networking

  • 14.35 Bioenergiklyngen i Danmark

   Technical Vice President Henrik Hassing, FORCE Technology

  • 14.55 Nye anvendelser for bioenergi: PtX

   Energy Strategic Consultant Carsten Vittrup, Energinet

  • 15.25 Debat: Potentialer for bioenergi

   Market Regulation Manager Peter Bjerregaard, E.ON
   Head of Daka ecoMotion & Publics Affairs Director Erik Mansig, Daka Denmark A/S
   Energy Strategic Consultant Carsten Vittrup, Energinet

  • 15.50 Afrunding

  • Ordstyrer: CEO Jens-Ole Aagaard Jensen, Focus Bioenergy

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator