Arrangement

Eksport af bioenergi-løsninger til Indonesien

Dialogmøde med Danmarks ambassadør i Indonesien Rasmus Abildgaard Kristensen

Danmark og danske virksomheder har et stærkt brand på energi- og miljøområdet i Indonesien som følge af mange års samarbejde med myndighederne på området. Danmark har medfinansieret en række projekter inden for grøn omstilling i Indonesien, herunder biogasanlæg og andre projekter inden for bioenergi.

Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og den danske ambassade i Jakarta samarbejder med de indonesiske myndigheder om grøn omstilling på energi- og miljøområdet. De arbejdes målrettet for at fremme dansk eksport inden for bioenergi til Indonesien, særligt mulighederne til de mange indonesiske øsamfund, store som små.

Det sker i samarbejde med DI Energi, som hermed inviterer til dialogmøde med den danske ambassadør i Indonesien, Rasmus Abildgaard Kristensen, som er i Danmark og ønsker at orientere om den danske regerings fokus på bioenergi og grønne ø-løsninger i Indonesien og de ekstraordinære muligheder, som det indebærer for danske eksportører og projektudviklere.

Baggrund
Indonesien forventes en markant stigning i efterspørgslen på elektricitet frem mod 2030. Samtidig har landet et mål om, at vedvarende energi skal udgøre 23 pct. af energiproduktionen i 2025. Det indonesiske energiministerium vurderer, at potentialet for bioenergi i Indonesien ligger på 32,7 GW, og den nationale energiplan (RUEN) har som mål at udnytte 5,5 GW inden 2025 og 26 GW inden 2050.

For øsamfund i Indonesien er den kraftigt stigende efterspørgsel på elektricitet en udfordring, der ofte løses ved brug af diesel – en løsning, der medfører høje produktionsomkostninger. Foruden det bæredygtige aspekt af udbredelsen af bioenergi er der således også for øsamfundene en økonomisk gevinst ved at udnytte de lokalt tilgængelige bioenergiressourcer. Indonesien har endelig store udfordringer på affaldsområdet, og der er stort potentiale inden for udnyttelse af organisk affald. Danske løsninger inden for udnyttelse af forskellige former for biomasse samt forbrænding og bioforgasning af affald, er således stærkt efterspurgte i Indonesien.

Den danske regering har afsat 7 mio. kroner til dette formål fra 2019 til 2021.

Mødet foregår i umiddelbar forlængelse af DI Energis Årsdags-konference samme eftermiddag, som du kan læse mere om og tilmelde dig her.

Læs mere

Læs om baggrunden for et grønt ø-samarbejde mellem Danmark og Indonesien her.