Arrangement

Energipolitisk konference 2019

Den nye regering har sat et meget ambitiøst mål om at reducere Danmarks klimaaftryk med 70 pct. i 2030. Der skal nu vedtages en klimalov og en handlingsplan, som viser vejen mod målet.

Det nyvalgte Folketing trådte sammen den 1. oktober. Den 2. oktober afholdt DI Energi og Dansk Energi energipolitisk konference 2019 for at drøfte klimaloven og veje til at nå i mål. Her drøftede politikere, virksomheder og eksperter fra ind- og udland – og de over 300 deltagere - vision og formål med klimaloven samt virksomhedernes ønsker, krav og ideer til en klimahandlingsplan.

Dansk Industri og Dansk Energi har etableret Erhvervslivets Klimaalliance som ramme for fælles drøftelser og aktiviteter omkring klimaloven. Erhvervslivets Klimaalliance ønsket en klimalov med klare mål. Se kronik bragt i Børsen 2. oktober her.

Se nyheder fra konferencen her og her.

Læs Klimaalliancens anbefalinger her