Arrangement

Faglig uddannelse i energi- og forsyningssektoren

Foto: gettyimages.dk

Du indbydes hermed til informationsmøde om uddannelse og efteruddannelse målrettet energi- og forsyningsvirksomheder, og den industri som bruger de samme faglige kompetencer. På mødet stiller vi skarpt på muligheden for, at skaffe kvalificeret teknisk arbejdskraft ved brug af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser.

Der er fokus på lærlinge men også mange andre tilbud, herunder hvordan virksomheder kan samarbejde med uddannelsesinstitutioner om praktik, efteruddannelse, projekter og rekruttering. Vi drøfter også digitalisering: Hvordan rekrutterer og uddanner vi medarbejdere til at agere i den voksende digitale forretning, og hvordan kan digitale læringsformer anvendes i efteruddannelse af medarbejderne?

Mødet foregår mandag den 20. maj klokken 10-14 på DTU i Ballerup, med efterfølgende rundvisning på den spændende uddannelsesinstitution.

Program

09.30 Ankomst og kaffe

Stærke kompetencer på alle niveauer - energibranchens rekrutteringsudfordring
Chefkonsulent Hans Peter Slente, DI Energi

DTU Diploms uddannelser og samarbejde med virksomheder
Laboratoriechef Malene Kirstine Holst, DTU Diplom

Sådan arbejder vi strategisk og praktisk med lærlinge og elever  
HR-chef Michael Fagernæs Knudtzen, HOFOR - vinder af DI Hovedstadens praktikpladspris 2019

Relevante AMU-kurser til energi og forsyningsvirksomhederne – og hvordan man kan bruge AMU til at imødekomme myndighedskrav
Uddannelseskonsulent Thomas Jensen, Industriens Uddannelser
Uddannelsesleder Kurt Lindholm, Skive College

Sådan arbejder vi strategisk og praktisk med lærlinge og elever 
HR Partner Jette Lau Eriksen, SEAS-NVE

Energiteknologi på deltid for faglærte og andre
Uddannelseskonsulent Janus Hendrichsen, Københavns Erhvervsakademi

Sådan bruger vi uddannelsessystemet til efteruddannelse af medarbejdere og lærlinge/elever
Manager Per Hangaard, Ørsted Sales and Distribution

Åben virksomhed - Skal vi samarbejde med folkeskolen om at sætte jeres virksomheder og energi på landkortet?
Projektchef Hanne Sundin, Dansk Arbejdsgiverforening

12.00 FROKOST

Oversigt over digitale muligheder i erhvervsuddannelser for energi- og forsyningsbranchen
Uddannelseskonsulent Emil Daugaard, Industriens Uddannelser

Sådan kan virksomhederne samarbejde med Maskinmesterskolen
Rektor Erik Andreassen, Maskinmesterskolen København

Digitaliserede undervisningsforløb til virksomhederne
CEO Claus Riekehr Møller, Cadpeople

Økonomi, overenskomst, aftalt uddannelse og fleksibilitet, når du bruger det offentlige uddannelsessystem
Chefkonsulent Peter Høier, Industriens Uddannelser

13.45 Dialog og afrunding

14.00 Rundvisning ved laboratoriechef Malene Kirstine Holst, DTU Diplom

15.00 Tak for i dag

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator

Christine Bernt Henriksen

Christine Bernt Henriksen

Chefkonsulent

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Fagleder for grøn energieksport