Arrangement

Kick-off møde om Science Based Targets

Sæt klimamål for din virksomhed.

Arbejder din virksomhed allerede med klimamål, eller overvejer I at inkorporere det i jeres forretningsstrategi? Så kom og hør om muligheden for at sætte ”Science Based Targets” for jeres CO2-udledninger, når DI holder kick-off møde. Bliv klogere på, hvordan klimamål kan udarbejdes og hør Carlsberg give et indblik i, hvad klimamål betyder for deres forretning.

Baggrund

Hvis Parisaftalens mål om at holde temperaturstigningerne under 1,5-2,0 grader skal nås, spiller virksomhederne en afgørende rolle. Med ”Science Based Tar-gets” får I mulighed for at sætte konkrete videnskabsbaserede CO2-reduktionsmål i overensstemmelse med Parisaftalen og at gøre klima til en aktiv del af jeres forretningsstrategi og virksomhedsbranding.

DI arbejder aktivt med FN’s verdensmål, og virksomheders mulighed for at ind-arbejde verdensmålene i deres forretning under DI’s projekt Fra Filantropi til Forretning. ”Science Based Targets” er et vigtigt redskab i dette arbejde, som forener verdensmål 13 om klimaindsats og Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigningerne. ”Science Based Targets Initiative” er et samarbejde mel-lem bl.a. World Resources Institute, UN Global Compact og WWF.

Program

  • Velkomst

   Branchedirektør Troels Ranis

  • Regeringens klimapolitik – national og internationalt

   Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt

  • Carlsbergs erfaringer med klimamål

   Director of Sustainability Simon Boas Hoffmeyer, Carlsberg Group

  • Science Based Targets initiativer i danske virksomheder

   Afdelingschef Anders Hoffmann, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

  • Koncept og proces for Science Based Targets initiativer

   Director Cynthia Cummis, World Resource Institute

  • Q&A om Science Based Targets

  • Afrunding

   Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

Charlotte Blomqvist

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 4717
 • Mobil +45 4050 9093
 • E-mail cblo@di.dk

Marie Holst

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3543
 • Mobil +45 6012 4139
 • E-mail mhol@di.dk